čtvrtek 18. května 2017

Eva Kolářová zve do divadla: DON CARLO V BERLÍNĚ

Ve světě plném politických intrik a nelidských tlaků, ovládaném inkvizicí, je španělská královská rodina do roztržení pod tlakem: Následní trůnu don Carlo a francouzská princezna Alžběta z Valois se milují. Protože se Alžběta z politických důvodů musela provdat za ovdovělého krále Filipa II., a tím se stát Carlovou macechou, je její láska láskou zakázanou. Když se o tomto milostném vztahu dozví princezna Eboli, která Carla rovněž miluje, prozradí králi z neopětované lásky tajemství jeho syna. Když se Carlo ještě k tomu nechá markýzem Posou zapojit do politických cílů, které jsou v rozporu se zájmy krále, očividně se zhorší již tak napjatý vztah mezi otcem a synem. Mezilidské konflikty se nemilosrdně projevují v mocenském boji mezi králem a církví, reprezentovanou velkým inkvizitorem. Nakonec je bojovník za svobodu Posa odsouzen k smrti a zachránit již nelze ani Carla. 

V Schillerově dramatu „Obraze rodiny v knížecím domě“, který sloužil jako předloha k opernímu libretu, není skutečně nic soukromou záležitostí aktérů. Intimními scénami ve stylu italského melodramatu skýtá zhudebnění látky Giuseppe Verdim hluboký pohled do vnitřního života rodiny. Tento pohled mistrně propojil s vysoce působivým obrazem francouzské operní tradice, zaměřeným na hluboký dojem. V tomto obraze se prudké střety soukromého života se společenskými očekáváními stávají právě tak jasnými jako zrádné mechanismy veřejně účinné demonstrace moci. 


Foto: Monika Rittershaus

Giuseppe Verdi: DON CARLO 
Dirigent: Massimo Zanetti 
Režie: Phillip Himmelmann 
Scéna: Johannes Leiacker

Obsazení: 

Filip, španělský král – René Pape  
Don Carlo – Fabio Sartori 
Markýz Posa – Roman Trekel 
Velký inkvizitor – Mikhail Kazakov
Mnich – Jan Martiník
Alžběta z Valois – Lianna Haroutounian
 Princezna Eboli – Marina Prudenskaya
Tebaldo – Narine Yeghian 
Hrabě z Lermy – Miloš Bulajić 
Hlas z nebes – Evelin Novak 

Staatskapelle Berlin

Sbor Státní opery 
Sbormistr: Martin Wright 

      Termíny uvedení:

14. květen 2017 v 17:00
17. květen 2017 v 17:00
21. květen 2017 v 17:00
16. květen 2017 v 17:00
28. květen 2017 v 17:00

www.staatsoper-berlin.de

Žádné komentáře: