pátek 26. srpna 2016

Eva Kolářová zve do divadla: Operní premiéry v sezóně 2016/17 ve Státní opeře HamburkuWolfgang Amadeus Mozart: Kouzelná flétna
Premiéra: 23. září 2016

Tato opera je divadlem světa: Vypráví o stárnutí, o zkouškách, o nejasných rozhodnutích. Jeden hledá individualitu, druhý je na to příliš pohodlný. Jiní zase propagují, že společenství je tím jediným místem pro jednotlivce. Moc je od počátku legitimovaná, nebo si ji uzurpují noví mocipáni. Hodnoty jako přizpůsobení a oddanost stojí proti prosazování sama sebe a nezávislosti. Miluje se a sní se, klame i důvěřuje. Kdo má pravdu? Kdo utrpěl bezpráví? Svět kouzelné flétny je neprůhledný, každý se pokouší najít svou cestu. Kdo to všechno řídí? Komu se dá věřit? Snad hudbě?

Režie: Jette Steckel
Dirigent: Jean-Christoph Spinosi

Představení je nastudováno v němčině a opatřeno německými a anglickými titulky.
 

Péter Eötvös, Béla Bartók: Senza Sangue/Herzog Blaubarts Burg
Premiéra: 6. listopad 2016

Jistá žena nachází po dlouhém hledání muže, se kterým je její život osudově spojen. Jako mladá dívka přežila vražedný útok rebelů na svého otce a bratra, protože jeden z vrahů ji sice našel, ale před smrtí uchránil. Život této ženy byl jedním jediným pomstychtivým tažením, a nyní našla posledního pachatele. Stejně jako tenkrát by chtěla v jeho očích zahlédnout spásný pohled a doufá v rozhřešení jeho činů.

Judith miluje Modrovouse, ale jeho Já se skrývá za dveřmi ponurých hradeb jeho nitra. Pokud se je podaří otevřít – jak doufá –, začne do jeho duše proudit světlo a vzduch. Na všechny dveře však jeho připravenost nestačí. Modrovous zavře Judith jako čtvrtou ženu k ostatním, které zavraždil, a zavírá všechny dveře. Opět se stmívá. 

Režie: Dmitri Tcherniakov

Představení je nastudováno v italském resp. maďarském jazyce a opatřeno německými a anglickými titulky
 

Giuseppe Verdi: Otello
Premiéra: 8. leden 2017

Otello se sice musí bránit závisti, nepřátelství a ohrožení – což by pokud by byl při smyslech, snadno zvládnul. Ne nadarmo stoupal ve státě cestou nahoru, vůči konkurenci jistě nebyl přecitlivělý. Je však zasažen, a to, co s ním zásadně otřese, je osamělost žárlivce a osamělost podvedeného. Cítí se oklamán svou ženou, ve skutečnosti je však oklamán tímto podvodem. To, že právě on se stal obětí intrik, možná souvisí s tím, že patří k menšině, takže pro ostatní je sociálním hromosvodem. To však není rozhodující. Boito a Verdi vyprávějí tento příběh vyhnance, který se dostal do bezvýchodné situace a není již schopen konzistentně a důsledně jednat.

Režie: Calixto Bieito
Dirigent: Paolo Carignani

Představení je nastudováno v italštině a opatřeno německými a anglickými titulky.  Inscenace je převzata z divadla v Basileji

 
Alban Berg: Lulu
Premiéra: 12. únor 2017
Všichni, kteří Lulu milují, na tuto lásku zemřou. Lulu je pro muže nástrojem k uspokojení jejich sexuálních tužeb, ona sama však zůstává iritujícím způsobem autonomní a nedotčenou, a tím se zdá ještě atraktivnější, protože pravidla svého libida jsou ve svůdném kontrastu k obecně chápané morálce. Vše, co dělá, provádí svým tělem, a muže přivádí do stavu extáze, ať už jde o pocit štěstí, agrese či umírání. Lulu zásobuje tento mechanismus palivem.  „Pokud se lidé kvůli mně zabili, tak to moji cenu nesnižuje.“ Na obou bitevních polích – lásce a penězích – hrozí chybné spekulace. Na burze se obchoduje s akciemi, ty stoupají a padají stejně jako cena erotické přitažlivosti. Finální krach strhává Lulu s sebou.

Režie: Christoph Marthaler
Dirigent: Kent Nagano
Představení je nastudováno v německém jazyce a opatřeno německými a anglickými titulky

 

Richard Strauss: Žena bez stínu
Premiéra: 16. duben 2017
„Nezatemnit zářivost strachem, nesvazovat skvělému ptáku křídla! Odvaha je niterným světlem v každé pohádce, proto je císařovna tak zářící a odvážná – a vrhá se se zdviženými křídly, jako labuť, vstříc cizímu a tajemnému.“ Hofmannsthal sám je tím, kdo své ženě bez stínu, císařovně, přisuzuje odvahu k „cizímu a tajemnému“ a společně se Straussem vytváří gigantickou operu, ve které je pro něho „všechno prostě obrazem a pohádkou“  – pohádkou mezi říší snů a pozemským světem, která navzájem spojuje osud dvou párů.  Hledání vlastního stínu si vynucuje nelidské zkoušky, aby na konci díky náklonnosti k cizímu lidskému osudu předpovědělo vysvobození.

Režie: Andreas Kriegenburg
Dirigent: Kent Nagano 
Představení je nastudováno v němčině a opatřeno německými a anglickými titulky

www.staatsoper-hamburg.de

Žádné komentáře: