neděle 27. prosince 2015

Eva Kolářová zve do divadla: Lednové koncerty v BerlíněV. abonentní koncert Staatskapelle Berlin

Francie a Rusko – umělci z obou zemí a kultur byli mnohokrát vzájemně fascinováni. Především nezkrotná, často archaicky působící hudba skladatelů „Mocné hrstky“ měla dalekosáhlý účinek.  V kombinaci s francouzskou rafinovaností rozvíjela své zvláštní kouzlo, což můžeme doslova paradigmaticky pozorovat u Ravelovy instrumentace Musorgského „Obrázků z výstavy“, které byly původně napsány pro klavír. Ravelovo umění samotné získává zvuk mistrovsky vytvořenou svitou „Ma mere l’oye“, která imaginuje pohádkové scenérie, doplněná houslovým koncertem Henriho Dutilleuxe, jednoho z dalších významných francouzských skladatelů 20. století.

9. leden 2016 ve 20:00
Konzerthaus Berlin – velký sál

10. leden 2016 v 11:00
Velký sál Philharmonie Berlin

Program:

Maurice Ravel: Ma mère l’oye

Henri Dutilleux: Houslový koncert L’arbre des songes

Modest Petrovič Musorgskij: Obrázky z výstavy (orchestrální verze Maurice Ravela)

Staatskapelle Berlin

Dirigent – Antonio Pappano
Housle – Renaud Capuçon


KONCERT K 80. NArozeninám zubina mehty

Foto: Marco Brescia
V roce 2014 byl Zubin Mehta jmenován čestným dirigentem Staatskapelle Berlin, po Otmaru Suitnerovi a Pierre Boulezovi třetím v historii orchestru. Již po dvě desetiletí, během nichž diriguje orchestr v operách či na koncertech, Zubin Mehta neustále vzbuzuje nadšení, mezi jiným i svými provedeními děl Gustava Mahlera, Richarda Strausse a Olivera Messiaena. U příležitosti 80. narozenin se dirigent opět vrací ke Gustavu Mahlerovi v kombinaci s klavírním koncertem Roberta Schumanna, jedné z klíčových postav hudebního romantismu. Ke klavíru usedne dirigentův dlouhodobý přítel a umělecký partner Daniel Barenboim.

Koncert k 80. narozeninám Zubina Mehty
13. leden 2016 ve 20 hodin
Velký sál Philharmonie Berlin

Program:
Robert Schumann: Klavírní koncert a moll, op. 54
Gustav Mahler: Symfonie č. 1 D dur
Staatskapelle Berlin
Dirigent – Zubin Mehta
Klavír – Daniel Barenboim
Koncert bude zaznamenán stanicí rbb Kulturradio a živě vysílám s časovým posunem.

Žádné komentáře: