středa 11. března 2015

Jaroslav Sovinský: Gioachino Rossini: La Donna del Lago (Jezerní paní) (základní vstupní informace před přenosem z MET)


V sobotu 14. března 2015 se dostaneme v rámci probíhající sezóny přímých přenosů z newyorské Metropolitní opery k devátému přenosu, a sice k přenosu opery (melodramma) o dvou dějstvích „Jezerní paní“ od italského skladatele G. Rossiniho (1792 – 1868). Libreto napsal italský libretista Andrea Leone Tottola (po r. 1750 - 1831) podle stejnojmenné poémy (angl. The Lady of the Lake, 1810) skotského romanopisce, dramatika a básníka Sira Waltera Scotta (1771 – 1832). Premiéra opery se uskutečnila v neapolském Teatro di San Carlo 24. října 1819. V newyorské Metropolitní opeře měla tato opera premiéru 16. února 2015; jde o koprodukci Metropolitní opery a Opery Santa Fe.


Libreto opery v italštině:
http://www.teatroallascala.org/includes/doc/2010-2011/libretto/donna-lago-libretto.pdf


Osoby a hlasové obory:

Jakub V. (Giacomo V), král Skotska, vystupující též jako rytíř Uberto ze Snowdonu /Uberto di Snowdon/ (tenor); Douglas d´Angus /Duglas d´Angus/, někdejší poručník krále Jakuba V., nyní na straně horalů ze Skotské vysočiny povstavších proti králi (bas); Ellen /Elena/, jeho dcera, nazývaná „Jezerní paní“ /titulní role/ (soprán); Roderick Dhu /Rodrigo di Dhu/, vůdce povstalých horalů (tenor); Malcolm Groeme /Malcom Groeme, Malcolm Graeme/, Ellenin ctitel (kontraalt, uváděn též mezzosoprán); Serano, šlechtic ve službě Douglasově (tenor); Albina, důvěrná přítelkyně Ellen (soprán, uváděn i mezzosoprán); Bertram, dvořan (tenor, uváděn i bas); skotští pastýři a bardi, skotští páni a skotské dámy, bojovníci klanu horalů, lovci, královské stráže. Odehrává se ve Skotsku (ve Stirlingu a jeho okolí), v první polovině 16. století. Zpracováno podle níže uvedené stránky s přihlédnutím k dalším zdrojům:

http://www.teatroallascala.org/includes/doc/2010-2011/libretto/donna-lago-libretto.pdf

 
Obsah: podle níže uvedené stránky Metropolitní opery:
http://www.metopera.org/metopera/season/synopsis/donna-del-lago?customid=824
(jména postav vesměs uváděna v italizované podobě)

První dějství: Ve Skotsku, ve Stirlingském hrabství (v první polovině 16. století). Při zdejším Loch Katrine (Katrinském jezeře) pastevci pečují o svá stáda, lovci honí zvěř po lesích a Elena, nazývaná „Jezerní paní“, koná svou každodenní vyjížďku na loďce po jezeře. Elena si připomíná svou lásku, již chová ke svému ctiteli, zvanému Malcolm Groeme, avšak tu narazí na skotského krále, Jakuba V., jenž se vydává za rytíře Uberta di Snowdon, doufaje, že se s Elenou, zdejší proslulou kráskou, setká. Elena, majíc krále za lovce, jenž zabloudil, mu nabízí pohostinnost a oba se vydají k jejímu domovu, zatímco královi lidé pátrají po svém přestrojeném vladaři.   

Král zjistí, že Eleniným otcem je Duglas d’Angus, jeho někdejší poručník, jenž se později připojil ke klanu horalů, kteří povstali proti Jakubově vládě. Rovněž se dozví o tom, že Elena byla svým otcem zaslíbena Rodrigovi di Dhu, vůdci klanu horalů a nepříteli krále. Král pocítí žárlivost, avšak tato je zmírněna Eleninou vlažnou reakcí na to, že by se měla vdát. Když pak král odejde, brzy se objeví Malcolm Groeme. Ve skrytu Malcolm vyslechne, jak Duglas přikazuje své dceři, že si musí vzít Rodriga. Když pak Duglas odejde, Malcolm a Elena si slibují lásku.

Povstalí horalé se shromáždí, aby přivítali svého vůdce Rodriga, jenž představuje Elenu co svou budoucí nevěstu. Malcolm je rozhodnut se připojit ke klanu v boji proti králi; jeho tajné pouto vůči Eleně je však Duglasem a Rodrigem odhaleno. Když pak dorazí zvěst o útoku králova vojska a po nebi proletí meteor, co jakési znamení, Rodrigo a jeho bojovníci se vydají do bitvy. Skotsko je ve válce.

Druhé dějství: Král, stále se vydávající za Uberta, zoufale pátrá pro Eleně, doufaje, že ji zachrání před nadcházejícím krveproléváním. Když ji nalezne, zjeví jí svou lásku, již k ní cítí, avšak Elena jeho milostná prohlášení odmítá. Nato jí Jakub dává prsten, který, jak tvrdí, mu dal král; tento prsten jí má zajistit ochranu před královskými vojsky. Rodrigo, který vyslechl jejich rozhovor, se pokusí přimět své bojovníky, aby cizince zabili, avšak Elena tomu zabrání. Rodrigo přísahá, že se s „Ubertem“ utká v souboji.

Malcolm mezitím opustil bitvu, doufaje, že najde Elenu, avšak dozví se, že Elena následovala svého otce do královského paláce ve Stirlingu v úsilí o mír. Rodrigo byl zabit a horalé nyní čelí jisté porážce. Malcolm prohlašuje, že Elenu zachrání nebo zemře.

Elena přichází do královského paláce, rozhodnuta zachránit životy svého otce, Malcolma i Rodriga. S pomocí prstenu od „Uberta“ získá přístup do králových komnat. Je překvapena, když vidí vznešené lidi, kteří obklopují „Uberta“; tento brzy odhalí, kým ve skutečnosti je. City, jež chová k Eleně, zmírní jeho tvrdý postoj vůči jejímu otci, a jak Duglasovi, tak Malcolmovi, král dává milost. Elena a Malcolm jsou nyní konečně spojeni ve svém citu a všichni se radují, že Skotsku vládne mír.

1 komentář:

Anonymní řekl(a)...

Metropolitan Opera House
March 14, 2015

Scheduled

HD Transmission/Simulcast

LA DONNA DEL LAGO
Gioachino Rossini-Leone Tottola/Walter Scott

Elena...................Joyce DiDonato
Giacomo V/Uberto........Juan Diego Flórez
Malcolm Groeme..........Daniela Barcellona
Rodrigo Di Dhu..........John Osborn
Duglas..................Oren Gradus
Albina..................Olga Makarina
Serano..................Eduardo Valdes
Bertram.................Gregory Schmidt

Conductor...............Michele Mariotti

Production..............Paul Curran
Designer................Kevin Knight
Lighting Designer.......Duane Schuler
Projection Designer.....Driscoll Otto
TV Director.............Gary Halvorson

Co-production of the Metropolitan Opera and the Santa Fe Opera