středa 14. ledna 2015

Libuše Trnková: Trojí koncertní provedení vánoční mše "Hej , mistře!" od Jakuba Jana Ryby (Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská)Třikrát opakovanému vítězství sportovci říkají hattrick, hudebníci a zpěváci triplex celebratio, neboli trojnásobná oslava hudebního skladatele a jeho tvorby. Oním hudebním skladatelem byl koncem prosince 2014 a začátkem ledna 2015, Jakub Jan Ryba a jeho dílem byla známá vánoční mše  „Hej, mistře!“.  Vokálním hudebním tělesem v tomto tripletovém vystoupení byl Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská (BFS BB).  Jakub Jan Ryba je pro český národ nejen skladatelem velmi známým, ale i milovaným. Svědčí o tom účast i ohlasy posluchačů na všech třech koncertech. Dva z nich se konaly v Brně (21. prosince 2014 na náměstí Svobody v rámci Brněnských vánoc a 25. prosince v katedrále sv. Petra a Pavla) a jeden ve Křtinách (4. ledna 2015 v poutním a farním Santiniho chrámu Páně, Jména Panny Marie). Proč tomu tak je?  Důvod je zcela prostý. Pastorální mše vánoční  „Hej, mistře!" z roku 1796 představuje hudbu lidskou, srozumitelnou, melodickou a hlavně českou.  Tato česky napsaná mše, vžitá mezi lidmi jako  „Rybovka", se postupem let stala symbolem českých vánoc, který podle každoročního velkého zájmu posluchačů zůstává nevšedním vánočním hudebním klenotem. Ač zachovává tato skladba formu mše se všemi částmi (Kyrie, Gloria, Graduale, Credo, Offertorium, Sanctus, Benedictus, Agnus, Communio) má ráz české lidové pastýřské hry popisující zrození Ježíška a jeho obdarování prostými lidmi. Vznikla pro autora v příznivé době, kdy bylo Rybovi 31 let a ještě se těšil z doby plné ideálů a předsevzetí. Okamžik Kristova zrození se promítá do prostředí českého venkova, snad přímo rožmitálského okolí, neboť J. J. Ryba v podbrdském městečku Rožmitále pod Třemšínem skoro 50 let jako učitel a hudební skladatel působil. Jelikož sám ukončil svůj život 8. dubna 1815, v letošním roce uplyne od jeho úmrtí 200 let.  Nechť oslavíme toto jeho výročí s poctou. A čím jiným než opět pastorální českou mší  „Hej, mistře!"


Na náměstí Svobody účinkoval Metropolitní symfonický orchestr,  Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská, sólisté:  soprán – Eva Daňhelová, alt – Jana Janků, tenor – Jakub Tuček, bas – Aleš Procházka.
Varhany: Petr Kolař
Sólo (Tichá noc): Klára Liptáková
Dirigent: Pavel Šuráň


V katedrále sv. Petra a Pavla vystoupil Orchestr katedrály sv. Petra a Pavla,  Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská a Dómský smíšený sbor. Sólových partů se ujali sólisté:  Markéta Böhmová – soprán, Lucie Karafiátová – alt, Jakub Tuček – tenor a Jan Šťáva    bas. Na varhany hrála Dagmar Kolařová a všechny řídil Petr Kolař
 

V Santiniho chrámu ve Křtinách provedli mši „Hej, mistře!“ stejní protagonisté jako  na Petrově, ale jiní sólisté, mezi nimiž si zazpíval basové sólo i dirigent Petr Kolař  (soprán - Miluška Jandová, alt - Soňa Ošmerová,  tenor – Tomáš  Jeřábek ). Hrál orchestr katedrály sv. Petra a Pavla,  zpíval Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská a Dómský smíšený sbor. Varhanního doprovodu se zhostila Dagmar Kolařová, řídil Petr Kolař

Brněnský filharmonický sbor BB přeje všem posluchačům a příznivcům našeho sboru, jakož i sponzorům (Město Brno, Město Šlapanice, Metrostav, JMK a Nadace Leoše Janáčka)  rok 2015 naplněný štěstím, zdravím, pohodou, láskou a také hudbou, která člověku dodává sílu, povznáší jeho duši a uklidňuje jeho mysl. To se děje zejména tehdy, když se hudební dílo interpretuje srdcem.  A vánoční mše „Hej, mistře!“  od Jakuba Jana Ryby je toho zářným příkladem.      
                              
 Libuše Trnková

Žádné komentáře: