sobota 25. října 2014

Eva Kolářová zve do divadla: UTAHOVÁNÍ ŠROUBU V BERLÍNĚ

Na 15. listopadu připravila Státní opera v Berlíně premiéru opery Benjamina Brittena The Turn of the Screw (Utahování šroubu).
  
Mladá žena, jejíž jméno se nikdy nedozvíme, nastoupí jako vychovatelka na venkovské sídlo Bly, kde se má starat o výchovu dvou sirotků – Flory a Milese. Tuto práci ji nabídl strýc a zároveň poručník obou dětí, který se jejich výchovou nechce zabývat. Po mladé ženě žádá, aby o dění v Bly zachovávala naprostou mlčenlivost.

To, co tam mladá žena zažívá, je možné rekonstruovat jen velmi neurčitě. Když se žena ohlédne za prožitými událostmi, vzpomíná na počáteční stádium jako na sled vzestupů a pádů.

Na panství se nejprve setkává s Florou a Milesem, kteří neustále mění svoji tvář od dětí neurčitého věku až k mladým dospělým a adolescentům. K tomu se přidává poněkud záhadná hospodyně paní Grose, která na Bly strávila zřejmě polovinu svého života.

Podobně jako utahování šroubu se události stávají stále neproniknutelnějšími. Panství obchází děs. Vychovatelka je přesvědčena, že místnostmi Bly kráčí nezřetelné postavy muže a ženy. Jsou to duchové Quinta a Jessel, kteří byli kdysi na panství zaměstnáni? Zdá se, že kolem mladé ženy krouží démonické síly, které zasáhnou všechny zúčastněné. Na konci, tolik je jisté, bude jedna osoba mrtvá. Vše ostatní je třeba vyšetřit. 

Novela „The Turn of the Screw“ Henryho Jamese vyšla v roce 1898, jen rok před průlomovým výzkumem Sigmunda Freuda k „Výkladu snů“. Henry James se celý život zajímal o všechny projevy psýchy. Jeho bratr Wiliam byl jedním z prvních amerických teoretiků, kteří pracovali v oblasti psychologie, a byl rovněž prezidentem Společnosti pro výzkum psychiky.  

Utahování šroubu není jen duchařským příběhem, „a little tale of horror“, jak příběh kdysi označil autor sám, ale i případová studie mladé ženy, která už není schopna věřit svým vlastním očím. Je zapřažena do soustavy významů, které už nedokáže rozluštit. Její fantazie krouží a pohybuje se od důvěry až po zneklidňující nedůvěru a zase zpět. Neexistují již žádné jednoznačné záchytné body a důkazy. Může jen zajistit stopy a ty sestavit do mozaiky. Jednotlivé části jejích vzpomínek se odrážejí v principu opery Benjamina Brittena. Tak, jak je roztříštěné vyprávění, tak roztříštěná je i struktura opery, která obsahuje 17 obrazů a 15 instrumentálních meziher.

Benjamin Britten: The Turn of the Screw
Státní opera Berlín v Schillerově divadle
Opera je nastudována v anglickém jazyce s německými titulky

Premiéra: 15. listopad 2014 v 19:30 hodin

Staatskapelle Berlin
Dirigent: Ivor Bolton
Režie: Claus Guth
Dramaturgie: Yvonne Gebauer

Obsazení:
Prolog, Peter Quint – Richard Croft 
Vychovatelka – Emma Bell
Miles – Thomas Lichtenecker
Flora – Sónia Grané
Slečna Jessel – Anna Samuil
Paní Grose – Marie McLaughlin 

Další termíny uvedení:
19. listopad 2014 v 19:30 hodin
22. listopad 2014 v 19:30 hodin   
27. listopad 2014 v 19:30 hodin
30. listopad 2014 v 18:00 hodin
5. prosinec 2104 v 19:30 hodin

www.staatsoper-berlin.de

Žádné komentáře: