sobota 16. listopadu 2013

Eva Kolářová zve do divadla: PREMIÉRY VE STÁTNÍM DIVADLE NORIMBERK 2013/14 - UKÁZAT NEOVYKLÉNa začátku této sezóny byl na webu Státního divadla v Norimberku uveřejněn rozhovor s jeho intendantem a ředitelem Opery, panem Peterem Theilerem.

Rok jubilantů Richarda Wagnera a Giuseppe Verdiho skončil v Norimberku novými inscenacemi oper „Trubadúr" a „Tristan a Isolda". Přidá Státní divadlo na začátku nové sezóny ještě nějaká díla těchto skladatelů? 

Ano, samozřejmě: Do nové sezóny vstupujeme Verdiho operou „Otelo“, pozdním dílem skladatele, a operami „Zlato Rýna“ a „Valkýra“ začínáme nový cyklus Ringu.

Proč to musí být krátce před skončením Wagnerova roku „Prsten Nibelungů"?

Protože je to nejambicióznější wagnerovský projekt, do jakého se můžeme pustit. Jako intendant sní člověk o tom, že jednou bude moci pracovat na „Prstenu Nibelungů". Je to světové drama se vztahem k dnešku, protože je v něm obsaženo tolik témat: ohrožení přírody a civilizace, vyčerpávání zdrojů, zvrhlá honba za ziskem, lakota, nenasytnost a profit, závislosti, lži, podvody, zkáza v sociální oblasti – to vše světu škodí. A to všechno zabaleno do obrovské pohádky! Na Wagnerovi, při vší jeho spornosti, člověka fascinuje jeho odvaha vytvořit něco gigantického, jeho snaha poznat hranice možného, dotknout se hvězd. To se romantik najednou stává kritikem v pokrok věřícího 19. století; projekty jako „Ring" mají nesmírnou výbušnou sílu. Vždyť to je nakonec snahou umění: Ukázat něco utopického a neobyčejného lidskými prostředky. Geniální!

Kdo jsou ti, kdo připravují Wagnerův „Ring"?

Pro projekt takových rozměrů je přirozeně třeba základem důvěra, která se vyvíjí v několikaleté spolupráci. Generální hudební ředitel Marcus Bosch a režisér Georg Schmiedleitner se znají již ze dvou produkcí a jsou výborně sehráni. A v osobě Vincenta Wolfsteinera, který také bude zpívat Othella, máme v souboru opravdového představitele pro hrdinný tenor, který bude zpívat Logeho v opeře „Zlato Rýna" a Sigmunda ve „Valkýře". Role Sieglinde se ujme Ekaterina Godovanets, Randall Jakobsh ztělesní Wotana ve „Zlatu Rýna". Vystoupí velká část našeho souboru, protože já jsem velký zastánce týmového myšlení.

Proti obrovskému projektu „Ringu“ postavíte velkou operu Giacoma Meyerbeera.  Co tyto velké projekty spojuje?

Jsem příznivcem francouzské Grand Opéra. Za zvlášť zajímavá pokládám v této souvislosti díla „nefrancouzských“ skladatelů, jako jsou Donizetti („Dóm Sébastien") a Rossini („Vilém Tell"). Patří sem i německý skladatel Meyerbeer, právě jeho díla jsou považována za ztělesnění pojmu Grand Opéra. Giacomo Meyerbeer podporoval v Paříži Wagnera, později byl on i jeho hudba antisemitou Richardem Wagnerem trvale očerňován. Právě proto, že náš operní dům stojí v Norimberku na Náměstí Richarda Wagnera, je tím správným místem pro Meyerbeerovu rehabilitaci. To, že jsme se rozhodli uvést operu „Hugenoti“, je samozřejmě spojené i s regionem. Mnozí protestanti, kteří po roce 1572 uprchli z katolické Francie, se usídlili ve středním Fransku. Kromě toho je zajímavá i konfrontace náboženských protikladů; základní otázka, kterou se zřejmě budeme intenzívně zabývat i ve 21. století. 

Tento vztah k regionu a jeho historii se odráží i ve Vašem operním programu. Vyvinuli jste vůdčí představy, jak pojmout konfrontaci děl Richard Strausse s jeho židovskými současníky, ale i s řadou děl, které se zabývají otázkou sionismu, počínaje „Mojžíšem a faraonem“.  Jak budete sledovat tyto linie dál?

I Meyerbeerova díla patří do řady těch, která byla národními socialisty označena jako zvrhlá a jejichž uvedení bylo zakázáno. A nová inscenace Straussovy opery „Arabella" je v této řadě mimořádné dílo v tom smyslu, že mělo premiéru v roce 1933. Řada židovsko-starozákonních témat nachází své pokračování ve spojení Händelova oratoria „Juda Makabejský“ a „And The Trains Kept Coming" mladého izraelského skladatele Liora Navoka. Přitom budou konfrontovány dva aspekty osudu Židů – u Navoka zničení židovského národa v Shoa, u Händela vůle k sebeobraně v oratoriu „Juda Makabejský". 


PREMIÉRY 2013/2014:

GIUSEPPE VERDI: OTHELLO
5. říjen 2013

FUNNY GIRL  Isobel Lennart (text), Jule Styne (hudba), Bob Merrill (slova k písním)
02. listopad 2013


RICHARD WAGNER: ZLATO RÝNA
30. listopad 2013 

RICHARD STRAUSS: ARABELLA
1. únor 2014 

G. F. HÄNDEL: JUDA MAKABEJSKÝ / LIOR NAVOK: AND THE TRAINS KEPT COMING ...
23. únor 2014  

RICHARD WAGNER: VALKÝRA
5. duben 2014 

GIACOMO MEYERBEER: HUGENOTI
15. červen 2014

www.staatstheater-nuernberg.de

Žádné komentáře: