neděle 20. října 2013

Jaroslav Sovinský: Dmitrij Dmitrijevič Šostakovič: NOS (základní vstupní informace před přenosem z MET)


V sobotu 26. října 2013 se dostaneme ke druhému přenosu v rámci probíhající sezóny přímých přenosů z newyorské Metropolitní opery, a sice k satirické opeře Dmitrije D. Šostakoviče (1906-1975) ve třech dějstvích s epilogem Nos.  

Libreto k opeře napsal sám skladatel ve spolupráci s Jevgenijem Zamjatinem, Alexandrem Preisem a Georgijem Ioninem podle stejnojmenné fantastické povídky N. V. Gogola (1809 – 1852), vydané r. 1836. Využity byly i úryvky z dalších Gogolových děl (uvádějí se Plášť, Ženitba, Bláznovy zápisky, Mrtvé duše a jiná) a Smerďjakovova písnička z Dostojevského románu Bratři Karamazovi. Šostakovič tuto svoji první operu vytvořil v l. 1927-1928. V r. 1929 byla opera provedena koncertně, první scénické provedení se uskutečnilo 18. ledna 1930 v leningradském Malém divadle.  

Současné nastudování v newyorské Metropolitní opeře je koprodukcí Metropolitní opery, Festivalu d'Aix-en-Provence, a Opéra National de Lyon. V roli kolegiálního přísedícího Kovaljova vystoupí Paulo Szot, v roli policejního inspektora Andrej Popov a v roli Nosu Alexander Lewis. Kompletní obsazení rolí bude upřesněno, jakmile se objeví na webové stránce Metropolitní opery. Dirigent: Pavel Smelkov; produkce a režie: William Kentridge a Luc De Wit; scéna: William Kentridge a Sabine Theunissen; kostýmy: Greta Goiris; světelný design: Urs Schönebaum.  

Osoby a hlasové obory:
Vzhledem k tomu, že se v opeře objevuje řada postav, bude zde pro přehlednost uveden jejich seznam, tak jak jsou uvedeny na stránce Metropolitní opery (později jim bude přiřazeno obsazení); http://archives.metoperafamily.org/archives/frame.htm

Kromě tří výše uvedených postav (Kovaljov, policejní inspektor a Nos) jde o dále uvedené postavy: I. dějství: scény v holičství a v holičově bytě: holič Ivan Jakovlevič a jeho žena Praskovja Osipovna; scéna na nábřeží: strážmistr a Ivan Jakovlevič; scéna v Kovaljovově ložnici: Ivan, Kovaljovovův sluha; scéna v Kazaňském chrámu: ženský hlas, mužský hlas a lokaj. II. dějství: scéna před policejním komisařstvím: vrátný a fiakrista; scéna v redakci časopisu: úředník redakce časopisu, hraběnčin lokaj, osm sloužících; scéna v Kovaljovově bytě: Ivan, Kovaljovovův sluha. III. dějství: scéna na předměstí Petrohradu: deset policistů; otec, matka a dva synové; Petr Fedorovič a Ivan Ivanovič (cestující); postarší dáma, prodavač preclíků, kočí; scéna v přijímacích pokojích Kovaljova a paní Podtočinové: Ivan, Kovaljovovův sluha, lékař, Jaryžkin, paní Podtočinová a její dcera; scéna „intermezzo“: sedm pánů; starý muž; pokoutný obchodník; zasloužilý plukovník; dva dandyové; jakýsi člověk; osm studentů; vážená dáma; dva její synové; chán Chozrev-Mirza (bohatý obchodník); scéna v Kovaljovově bytě: Ivan, Kovaljovův sluha; Ivan Jakovlevič; scéna na Něvském prospektu: tři Kovaljovovi známí, paní Podtočinová a její dcera. K obsazení patří herecký ansámbl složený z deseti umělců.   


Pro doplnění budou některé výše uvedené osoby uvedeny i s hlasovými obory:
Platon Kuzmič Kovaljov, kolegiální přísedící (baryton); Ivan, jeho sluha (tenor); Nos v uniformě státního rady (tenor); Ivan Jakovlevič, holič (bas); Praskovja Osipovna, jeho žena (soprán); policejní inspektor (tenor); úředník redakce časopisu (bas); paní Pelageja Grigorjevna Podtočina, vdova po štábním důstojníkovi (alt, uvádí se i mezzosoprán); dcera paní Podtočinové (soprán); Jaryžkin, Kovaljovův přítel (tenor); lékař (bas); řada dalších menších rolí. Sbor: obyvatelé Petrohradu všeho druhu, policisté, sloužící, věřící v chrámu, kupci, eunuši atd. Odehrává se v Petrohradě, v polovině 19. století (uvádí se i rok 1870). Zpracováno podle: Hostomská A., Průvodce operní tvorbou, nakl. Svoboda-Libertas, Praha 1993, str. 386, s přihlédnutím k dalším zdrojům (zejména Warrack J. - West E.: Oxfordský slovník opery, Iris - Knižní klub, Praha 1998, str. 384).  
Libreto opery (v ruštině a španělštině) viz zde:

Obsah:
podle ruské verze ze stránky Metropolitní opery
http://www.metoperafamily.org/metopera/season/synopsis/nose?customid=785
s přihlédnutím k dalším zdrojům:

Děj opery se odehrává v Petrohradě v polovině 19. Století (uvádí se i rok 1870).
První dějství: V Petrohradě holí ve svém holičství Ivan Jakovlevič kolegiálního přísedícího Platona Kuzmiče Kovaljova. Následujícího rána Ivan Jakovlevič s hrůzou nachází v právě upečeném chlebu lidský nos. Jeho rozhořčená žena, Praskovja Osipovna, ho obviní, že uřízl nos jednomu ze svých zákazníků, a chce po něm, aby se nosu nějak zbavil. Ivan Jakovlevič se pokouší nos zahodit na ulici, ale stále mu v tom překážejí jeho známí, které po cestě potkává. Je už úplně zoufalý, ale nakonec se mu podaří nos hodit do řeky Něvy. Toho si ale všimne policista, který holiče odvede na služebnu.   

Toho rána se probudí i Platon Kovaljov a zděšen zjišťuje, že mu z tváře zmizel nos. Vůbec nechápe, jak se to mohlo stát. Ať tak či onak, vydá se nos hledat. Po jistém úsilí na svůj nos narazí na modlitbě v Kazaňském chrámu. Nos vyrostl do lidských rozměrů a oděl se do uniformy státního rady. Kovaljov Nos prosí, aby se vrátil na své místo, ale Nos odmítá mít cokoliv s úředníkem nižší hodnosti. Tu se objeví nablízku postarší dáma s mladou dívčinou; Kovaljov se s dívčinou snaží flirtovat a v tu chvíli Nos zmizí z chrámu a zoufalý Kovaljov tak musí zase hledat dál. 

Druhé dějství: Při pátrání po nosu chce Kovaljov navštívit policejního komisaře. Toho však nezastihne. Roztrpčen se Kovaljov rozhodne, že dá o ztraceném nosu oznámení do novin. Zajde tedy do vydavatelství, ale tamější úředník je právě příliš zaneprázdněn rozhovorem s lokajem urozené dámy, které se ztratil pes. Když se nakonec Kovaljovovi podaří vysvětlit, o co mu jde, úředník jeho oznámení odmítne přijmout, neboť by to poškodilo pověst jejich časopisu. Kovaljov se ho pokouší přemluvit a odhaluje svoji tvář, aby dokázal, že mu nos skutečně zmizel. Udivený úředník radí Kovaljovovi, aby svůj příběh jako zajímavost nechal publikovat, a na důkaz přátelské účasti s jeho trápením mu nabídne špetku šňupacího tabáku. Kovaljov uraženě odchází, a když pak opět dorazí domů, zjistí, že jeho sluha nerušeně odpočívá na pohovce a hraje na balalajku. Kovaljov sluhu vyžene a smutně přemítá o svém neštěstí.    

Třetí dějství: Do hledání nosu se pustila policie. Na železničním nádraží na okraji města inspektor shromažďuje své podřízené. Chlapec, který zde prodává preclíky, policisty rozptyluje. Cestující se chystají k odjezdu. Na peróně se vlak již dává do pohybu, když tu náhle přiběhne Nos a pokouší se vlak zastavit. Všichni přítomní ho začnou pronásledovat, Nos je zadržen, ušlapán do původní velikosti a zabalen do papíru. Inspektor vrací nos Kovaljovovi, který se nos pokouší vrátit na své místo, avšak neúspěšně. Dokonce ani lékař mu nemůže pomoci. Kovaljov nabude podezření, že příčinou jeho neštěstí je vdova Podtočinová, která ho tak očarovala kvůli tomu, že si odmítl vzít její dceru. Napíše jí dopis, ale její odpověď Kovaljova přesvědčí, že vdova s tím nemá nic společného. V té době se po městě šíří zvěst o tom, že se ulicemi potlouká nos. Lidé běhají po ulicích i parkem, aby ten zázrak viděli, avšak nikomu se jej spatřit nepodaří. Podívat se chce i chán Chozrev-Mirza, bohatý obchodník, který se zde objeví, doprovázen svými eunuchy. Ani on nos nevidí, ale aby udělal dojem, nahlas dá najevo, že právě jemu se podařilo nos spatřit. Když ho vidí Chozrev-Mirza, tak tu přece nos někde musí být! Propukne vřava a policii a přivolaným hasičům nezbude nic jiného, než udělat pořádek. 

Epilog: Jednou ráno se Kovaljov probudí a vidí, že jeho nos je opět na místě. Plný radosti se Kovaljov dá do tance. Přichází Ivan Jakovlevič, právě propuštěn z vězení, aby Kovaljova oholil. Pak se Kovaljov vydá na procházku po Něvském prospektu a zdraví se se svými známými. Teď, když je nos zpátky, má zase klid, je zase tím, kým byl, může směle odmítnout dceru paní Podtočinové a dosyta si užívat života.

2 komentáře:

Anonymní řekl(a)...

Platon Kuzmič Kovaljov, kolegiální přísedící ...................Paulo Szot
policejní inspektor...........Andrej Popov
Nos...................Alexander Lewis
Ivan Jakovlevič, holič ...........Vladimir Ognovenko
Praskovja Osipovna, jeho žena .........Claudia Waite
strážmistr..................Grigory Soloviov
Ivan, Kovaljovův sluha .........Sergei Skorokhodov
ženský hlas ...............Ying Fang
mužský hlas .................Tony Stevenson
lokaj ....................Brian Kontes
vrátný .....................Sergei Skorokhodov
fiakrista ....................Gennady Bezzubenkov
úředník redakce časopisu ..........James Courtney
hraběnčin lokaj ............Ricardo Lugo
sloužící: Brian Kontes, Kevin Burdette, Matt Boehler, Joseph Barron, Grigory Soloviov, Philip Cokorinos, Kevin Glavin, Christopher Job
policisté: Brian Kontes, Sergei Skorokhodov, Kevin Burdette, Matt Boehler, Michael Myers, Joseph Barron, Brian Frutiger, Tony Stevenson, Jeffrey Behrens, Grigory Soloviov
otec .....................Philip Cokorinos
matka .....................Maria Gavrilova
synové.......................Michael Forest, Christopher Job
Petr Fedorovič..........Todd Wilander
Ivan Ivanovič............Ricardo Lugo
postarší dáma .....................Theodora Hanslowe
prodavač preclíků .............Claudia Waite
kočí ...................Kevin Glavin
lékař .....................Gennady Bezzubenkov
Jaryžkin, Kovaljovův přítel ..................Adam Klein
dcera paní Podtočinové ......Ying Fang
paní Pelageja Grigorjevna Podtočina, vdova po štábním důstojníkovi ............Barbara Dever
pánové: Sergei Skorokhodov, Michael Myers, Brian Frutiger, Brian Kontes, Kevin Burdette, Joseph Barron, Tony Stevenson
starý muž ....................Jeffrey Behrens
nově příchozí ..................Grigory Soloviov, Michael Forest
pokoutný obchodník ............Matt Boehler
zasloužilý plukovník ......Todd Wilander
dandyové .....................Philip Cokorinos, Michael Myers
jakýsi člověk ....................Kevin Glavin
studenti: Sergei Skorokhodov, Brian Frutiger, Joseph Barron, Christopher Job, Tony Stevenson, Jeffrey Behrens, Todd Wilander, Ricardo Lugo
vážená dáma ...........Kathryn Day
její synové ................Kevin Burdette, Matthew Boehler
chán Chozrev-Mirza, bohatý obchodník ..............Vladimir Ognovenko
Kovaljovovi známí: Brian Kontes, Michael Myers, Kevin Burdette
herecký ansámbl: Snezhana Chernova, Frank Colardo, Svetlana Kifa, Stass Klassen, Vadim Krol, Alexander Merinov, Erik Parillo, Dan Renkin, Dina Rose Rivera, Inna Yesilevskaya

Anonymní řekl(a)...

Drobná oprava: preclíky prodává nikoliv chlapec, ale trhovkyně ("torgovka"). J.