pondělí 6. května 2013

Eva Kolářová zve do divadla: Česká hudba v Norimberku


V neděli 12. května v 19 hodin bude mít ve Státním divadle v Norimberku premiéru Dvořákova opera Rusalka.  
K obsahu:
Každý den vidí vodní víla Rusalka prince, který často chodí k jezeru. Brzy se do krásného mladého muže zamiluje a kvůli němu se chce stát lidskou bytostí. Vodník Rusalku varuje: Proměna v člověka je nevratná a vybere si vysokou cenu – ztrátu hlasu. Rusalčina touha je však silnější. Jediným, kdo může Rusalce pomoci, je Ježibaba. Ta promění Rusalku v lidskou bytost. Princ je tajuplnou mladou ženou fascinován a chce se s ní oženit – o němou bytost však zakrátko ztratí zájem. Bez princovy lásky není Rusalka opravdovým člověkem, avšak do svého vodního světa se už také nemůže vrátit.
Rusalky jsou vodní víly, které ve světě českých bájí a pohádek hrají velkou roli a jejichž příběh spojil autor libreta Jaroslav Kvapil s bájí „Ondina“ a s Andersenovou „Malou mořskou vílou“. Antonín Dvořák byl už světoznámým skladatelem, když v roce 1900 napsal svoji nejznámější operu „Rusalka“, jejíž kouzelné melodie, jako je Rusalčina árie „Měsíčku na nebi hlubokém“ dojímají publikum dodnes. „Rusalka“ však není jen pohádková opera, ale symbolistické drama „Fin de siècle“, jehož ústředním tématem je základní nepřátelství lidského světa a světa přírody a které se zabývá základními otázkami lidské existence a identity. Dvořák tak činí prostřednictvím romantického tématu vodních víl s psychologickou citlivostí,  kterou pak ve svých dílech na křižovatce pozdního romantismu a moderny cítíme i v dílech Richarda Strausse nebo Franze Schrekera.
Státní divadlo v Norimberku pokračuje tímto dílem v uvádění slovanské hudby, především českého operního repertoáru.

Antonín Dvořák: Rusalka
Lyrická pohádka o třech dějstvích
Libreto: Jaroslav Kvapil
Koprodukce s Opéra de Monte-Carlo
Opera je nastudována v češtině s německými titulky.
Premiéra: 12. května 2013 v 19:00 hodin
Operní dům Státního divadla v Norimberku

Hudební nastudování: Marcus Bosch
Režie:             Dieter Kaegi
Scéna a kostýmy: Francis O'Connor
Sbormistr: Tarmo Vaask
Dramaturgie: Kai Weßler

Obsazení:
Ekaterina Godovanets (Rusalka), Michael Putsch (princ), Taehyun Jun/Nicolai Karnolsky (vodník), Roswitha Christina Müller (cizí kněžna), Jordanka Milkova (Ježibaba), Javid Samadov (hajný), Judita Nagyová (kuchtík), Michaela Maria Mayer (první lesní žínka), Christiane Marie Riedl (druhá lesní žínka), Joanna Limanska-Pajak (třetí vodní žínka), Philip Carmichael (lovec)
Další termíny uvedení:
14.5. 2013 20:00 • 18.5.2013  19:30 •  23.5.2013  20:00 • 26.5.2013  19:00 • 2.6.2013  15:30 • 19.6.2013 20:00 • 28.6.2013  20:00 • 13.7.2013 19:30

Koncert z děl českých hudebních skladatelů


Program koncertu:
ANTONÍN DVOŘÁK: Vodník, symfonická báseň, opus 107
PETR EBEN: Koncert pro varhany a orchestr č. 2
ANTONÍN DVOŘÁK: Symfonie č. 6 D dur, opus 60

Ze všech symfonií Antonína Dvořáka je 6. symfonie z roku 1880 zřejmě tou, která je nejsilněji spojena se skladatelovou vlastí. I ve své symfonické básni „Vodník“ opěvuje Dvořák Čechy, především jejich svět bájí o vodních vílách a jiných vodních bytostech, což se později objevilo i v jeho opeře „Rusalka“. Petr Eben patří k nejznámějším českým skladatelům druhé poloviny 20. století. Stejně jako Dvořák studoval hru na varhany, a vedle četných duchovních skladeb zkomponoval dva velké varhanní koncerty, z nichž ten druhý
vznikl v roce 1988.

Koncert bude přenášen stanicí Deutschlandradio Kultur (další informace na webových stránkách www.dradio.de/dkultur/sendungen/Konzert)
CD s nahrávkami symfonií Antonína Dvořáka vychází u Coviello Classics.

7. Filharmonický koncert z děl Antonína Dvořáka a Petra Ebena

Pátek, 17.05.2013 20:00 hodin, Meistersingerhalle

Varhany: Gunther Rost
Státní filharmonie Norimberk
Dirigent: Marcus Bosch

www.staatstheater-nuernberg.de

Žádné komentáře: