pátek 31. května 2013

Eva Kolářová: Josef Mysliveček: La passione di Nostro Signore Gesù Cristo

Jedním z koncertů letošního Pražského jara bylo provedení oratoria Josefa Myslivečka La passione di Nostro Signore Gesù Cristo (1770). Autorem libreta k tomuto oratoriu pro sóla, sbor a orchestr je Pietro Metastasio. 

Skladbu nastudoval s orchestrem Collegium 1704 a sborem Collegium Vocale 1704, který rozšířil orchestr v roce 2005, dirigent Václav Luks. Sólové party byly svěřeny renomovaným umělcům. Petra zpívala sopranistka Martina Janková, Magdalenu (jedinou ženskou postavu) Simona Houda Šaturová, postavu Jana mezzosopranistka Sophie Harmsen a Josefa přednesl polský tenorista Krystian Adam. Vynikající byl i sbor, i když jeho part tu není příliš rozsáhlý.    
    
Tento koncert v Rudolfinu nebyl mým prvním setkáním s vynikajícím souborem pod vedením Václava Lukse. Naposled jsem Collegium 1704 slyšela o letošních Velikonocích, kdy rovněž v Rudolfinu provedl Bachovy Janovy pašije. I tentokrát jsem měla pocit, že nadšení a zápal pana Lukse se nepřenáší pouze na hráče a zpěváky, ale i na publikum. Setkání s Collegiem 1704 je vždy svěží a obohacující zážitek. 

JOSEF MYSLIVEČEK: La passione di Nostro Signore Gesù Cristo
Martina Janková, soprán (Petr)
Simona Houda Šaturová, soprán (Magdalena)
Sophie Harmsen, mezzosoprán (Jan)
Krystian Adam, tenor (Josef)

Collegium 1704
Collegium Vocalle 1704
Dirigent: Václav Luks

Dům umělců – Dvořákova síň
29.5.2013, 20:00 hodin

čtvrtek 30. května 2013

Eva Kolářová: IGOR STRAVINSKIJ: PERSEFONA
Melodram Igora Stravinského Persefona (Perséphone) vypráví příběh krásné dívky, dcery Dia a Démétry, kterou její otec – tedy nevyšší bůh Zeus – slíbil za ženu bohu podsvětí Hádovi. Persefona je antickými umělci zobrazována buď jako půvabná dívka, nebo jako nesmlouvavá vládkyně podsvětí.  

Tato zhruba hodinová skladba na slova nositele Nobelovy ceny André Gida má tři části – Persefona unesená, Persefona v podsvětí a Persefona znovuzrozená. Úlohy recitátorky se zhostila Soňa Červená, která je i autorkou českého překladu slovní části skladby. Bylo vidět, že má interpretka tento nelehký, místy velmi patetický text zažitý. Pro mě byl výkon Soni Červené přesvědčivý. Tenorový part Eumolpa přednesl ve francouzštině (v tomto jazyce byly nastudovány i sborové party) Philippe Do. Má velmi příjemný hlas, a i když zpočátku vyznívalo jeho pojetí – při srovnání s projevem recitátorky – možná poněkud nevýrazně, přesvědčil o svých kvalitách. 

Melodram má velmi krásné lyrické pasáže, zejména pro ženskou část sboru. Výborný byl výkon Kühnova dětského sboru. Navštívila jsem první uvedení této skladby (bylo součástí programu MHF Pražské jaro) a hlediště SOP zdaleka nebylo zaplněno – škoda, toto zajímavé dílo není slyšet často (v pražském Národním divadle jde o vůbec první uvedení). 

Igor Stravinskij: Persefona
Persefona: Soňa Červená
Eumolpe: Philippe Do

Sbor Státní opery Praha
Sbormistr: Tvrtko Karlović

Kühnův dětský sbor
Sbormistr: Jiří Chvála

Orchestr Státní opery Praha
Dirigent: Jiří Štrunc

Státní opera Praha
23.5. a 28.5.2013 v 19:00 hodin

pondělí 20. května 2013

Eva Kolářová zve do divadla: BERLÍNSKÁ STÁTNÍ OPERA V SEZÓNĚ 2013/2014Na příští sezónu připravuje Státní opera v Berlíně několik operních premiér. Představení proběhnou v Schillerově divadle.  
Zde je časový plán premiérových představení:

ERNST KRENEK:  Vertrauenssache  (VĚC DŮVĚRY)
21. 9. 2013 ve 20:00 hodin
NIKOLAJ RIMSKIJ-KORSAKOV:  CARSKÁ NEVĚSTA  
3.10. 2013 v 18:00 hodin


GiUseppe Verdi:  Il trovatore
29.11. 1013 v 19:00 hodin


GEORGES  APERGHIS: Rotkäppchen (ČERVENÁ  KARKULKA)
30. 11.2013 v 18:00 hodin

LEOŠ JANÁČEK: KÁŤA  Kabano  (DIRIGENT: Simon rattle)
25. 1. 2014 v 19:30 hodinLUCIA RONCHETTI: Lezioni di tenebra
30.1.2014 ve 20:00 hodin


NICOLAS STEMANN: Rein Gold  (večer s hudbou richarda wagnera a jiných)
9.3.2014 v 18:00 hodin


PAUL-HEINZ DITTRICH:  Die Verwandlung/Die Blinden (s texty franze kafky a maurice maeterlincka)
30.3. ve 20:00 hodin


RICHARD WAGNER:  Tannhäuser  (DIRIGENT: DANIEL BARENBOIM)
12. 4. 2014 v 16:00 hodin

KURT WEIL: Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny (VZESTUP A PÁD MĚSTA    mahagonny)
6.6.2014 v 19:30 hodin


MORTON FELDMANN/SAMUEL BECKETT: Neither/Footfalls
22.6.2014  v 19:30 hodin

www.staatsoper-berlin.de

pondělí 6. května 2013

Eva Kolářová zve do divadla: Česká hudba v Norimberku


V neděli 12. května v 19 hodin bude mít ve Státním divadle v Norimberku premiéru Dvořákova opera Rusalka.  
K obsahu:
Každý den vidí vodní víla Rusalka prince, který často chodí k jezeru. Brzy se do krásného mladého muže zamiluje a kvůli němu se chce stát lidskou bytostí. Vodník Rusalku varuje: Proměna v člověka je nevratná a vybere si vysokou cenu – ztrátu hlasu. Rusalčina touha je však silnější. Jediným, kdo může Rusalce pomoci, je Ježibaba. Ta promění Rusalku v lidskou bytost. Princ je tajuplnou mladou ženou fascinován a chce se s ní oženit – o němou bytost však zakrátko ztratí zájem. Bez princovy lásky není Rusalka opravdovým člověkem, avšak do svého vodního světa se už také nemůže vrátit.
Rusalky jsou vodní víly, které ve světě českých bájí a pohádek hrají velkou roli a jejichž příběh spojil autor libreta Jaroslav Kvapil s bájí „Ondina“ a s Andersenovou „Malou mořskou vílou“. Antonín Dvořák byl už světoznámým skladatelem, když v roce 1900 napsal svoji nejznámější operu „Rusalka“, jejíž kouzelné melodie, jako je Rusalčina árie „Měsíčku na nebi hlubokém“ dojímají publikum dodnes. „Rusalka“ však není jen pohádková opera, ale symbolistické drama „Fin de siècle“, jehož ústředním tématem je základní nepřátelství lidského světa a světa přírody a které se zabývá základními otázkami lidské existence a identity. Dvořák tak činí prostřednictvím romantického tématu vodních víl s psychologickou citlivostí,  kterou pak ve svých dílech na křižovatce pozdního romantismu a moderny cítíme i v dílech Richarda Strausse nebo Franze Schrekera.
Státní divadlo v Norimberku pokračuje tímto dílem v uvádění slovanské hudby, především českého operního repertoáru.

Antonín Dvořák: Rusalka
Lyrická pohádka o třech dějstvích
Libreto: Jaroslav Kvapil
Koprodukce s Opéra de Monte-Carlo
Opera je nastudována v češtině s německými titulky.
Premiéra: 12. května 2013 v 19:00 hodin
Operní dům Státního divadla v Norimberku

Hudební nastudování: Marcus Bosch
Režie:             Dieter Kaegi
Scéna a kostýmy: Francis O'Connor
Sbormistr: Tarmo Vaask
Dramaturgie: Kai Weßler

Obsazení:
Ekaterina Godovanets (Rusalka), Michael Putsch (princ), Taehyun Jun/Nicolai Karnolsky (vodník), Roswitha Christina Müller (cizí kněžna), Jordanka Milkova (Ježibaba), Javid Samadov (hajný), Judita Nagyová (kuchtík), Michaela Maria Mayer (první lesní žínka), Christiane Marie Riedl (druhá lesní žínka), Joanna Limanska-Pajak (třetí vodní žínka), Philip Carmichael (lovec)
Další termíny uvedení:
14.5. 2013 20:00 • 18.5.2013  19:30 •  23.5.2013  20:00 • 26.5.2013  19:00 • 2.6.2013  15:30 • 19.6.2013 20:00 • 28.6.2013  20:00 • 13.7.2013 19:30

Koncert z děl českých hudebních skladatelů


Program koncertu:
ANTONÍN DVOŘÁK: Vodník, symfonická báseň, opus 107
PETR EBEN: Koncert pro varhany a orchestr č. 2
ANTONÍN DVOŘÁK: Symfonie č. 6 D dur, opus 60

Ze všech symfonií Antonína Dvořáka je 6. symfonie z roku 1880 zřejmě tou, která je nejsilněji spojena se skladatelovou vlastí. I ve své symfonické básni „Vodník“ opěvuje Dvořák Čechy, především jejich svět bájí o vodních vílách a jiných vodních bytostech, což se později objevilo i v jeho opeře „Rusalka“. Petr Eben patří k nejznámějším českým skladatelům druhé poloviny 20. století. Stejně jako Dvořák studoval hru na varhany, a vedle četných duchovních skladeb zkomponoval dva velké varhanní koncerty, z nichž ten druhý
vznikl v roce 1988.

Koncert bude přenášen stanicí Deutschlandradio Kultur (další informace na webových stránkách www.dradio.de/dkultur/sendungen/Konzert)
CD s nahrávkami symfonií Antonína Dvořáka vychází u Coviello Classics.

7. Filharmonický koncert z děl Antonína Dvořáka a Petra Ebena

Pátek, 17.05.2013 20:00 hodin, Meistersingerhalle

Varhany: Gunther Rost
Státní filharmonie Norimberk
Dirigent: Marcus Bosch

www.staatstheater-nuernberg.de