neděle 24. února 2013

Eva Kolářová zve do divadla: Boris GodunoV NA SCÉNĚ BAVORSKÉ STÁTNÍ OPERY
13. února mělo na scéně Bavorské státní opery v Mnichově premiéru nové nastudování opery Modesta Petroviče Musorgského Boris Godunov. 

Vražda dítěte, intrikující mniši a car propadlý šílenství – tak široký tematický oblouk rozepjal Modest Petrovič Musorgskij ve své opeře, která vznikla v roce 1868. To, co Musorgského jako umělce nenechávalo v klidu, byla psychologie davu. V opeře Boris Godunov tak má vedle titulních hrdinů vlastní hlavní roli ruský lid – jásající, hladovějící, žádající a ptající se: „Objevit jemné rysy lidské povahy a lidské masy, umíněně se zabrat i do těchto neprobádaných oblastí a jejich dobytí – to je poselství opravdového umělce. K novým břehům!“

Režie se ujal Calixto Bieito, který se po inscenování Beethovenova Fidelia znovu vrátil ke spolupráci s Bavorské státní opery. Zde je několik myšlenek tohoto španělského režiséra: 

Režírování a zkoušky …
jsou pro mě momenty svobody, jaké nenacházím v žádné jiné situaci. Znamenají prostor, ve kterém nechávám plynout své myšlenky a fantazii. Zapojit se do zkoušek je stále ještě něco utopického a krásného. Je to možnost vytvořit si fiktivní paralelní svět, kde je všechno možné a kde je možno posouvat a měnit hranice, které člověku přiřazuje realita.

Jádrem režírování …
je požadavek vyjádřit něco, co ve mně je a co se musí dostat ven. Je to opravdu silná potřeba.
Musorgského opera Boris Godunov
Vykresluje, řekl bych téměř vizionářským způsobem, společnost, která se velmi podobá té dnešní, ve které se stále zvětšují sociální, ekonomické a kulturní rozdíly mezi menšinou a většinou. Společnost, ve které široká masa neví, kdo, proč a kde činí rozhodnutí, která ovlivňují každodenní život. Lid, který žije v téměř notorické ignoranci. 

Špatné svědomí …
je pro mě ústředním tématem postavy Borise Godunova, které jej pronásleduje až do nejhlubších propastí jeho myšlení. A tady si kladu rozhodující otázku: Můžeme po hrozném 20. století a po všech krutostech, které spáchali politici, vojáci a obecně mocní, ještě věřit, že ještě někdo vůbec má kvůli svým negativním činům špatné svědomí? Domnívám se, že většině mocných jsou jejich zločiny a korupční jednání celkem lhostejné. V mé vlasti stále zažívám, jak se politici nebo nějaký člen královského paláce ani za mák nezajímá o zbytek lidstva. Žijeme ve společnosti nemilosrdných dravců, kde už není pro dobro místo? Existuje ještě nějaká forma svědomí u těch, kteří nám vládnou? Copak jsme nakonec nezažili i soucit a dobrou vůli? Ano, je mnoho případů solidarity mezi lidmi, kteří s mocí nemají co do činění. Ale nezakládá se moc na zločinech, na absenci hodnot a skrupulí, na pokračující zkáze a na obohacování na úkor lidu? Pokud se podíváme zpět do historie, korumpuje moc obvykle toho, kdo ji má. 

Modest Petrovič Musorgskij: Boris Godunov
Text napsal skladatel podle předlohy Alexandra Sergejeviče Puškina

Opera o čtyřech dějstvích  
Představení je nastudováno v ruštině s německými titulky

Hudební nastudování           Kent Nagano
Režie                                      Calixto Bieito
Scéna                                     Rebecca Ringst
Kostýmy                                Ingo Krügler
Světla                                     Michael Bauer
Sbormistr                              Sören Eckhoff

Obsazení

Boris Godunov                     Alexander Tsymbalyuk
Fjodor                                   Yulia Sokolik
Xenia                                     Eri Nakamura
Šujskij                                   Gerhard Siegel
Andrej Ščelakov                   Markus Eiche
Pimen                                    Anatoli Kotscherga
Grigorij                                 Sergey Skorokhodov
Varlaam                                Vladimir Matorin
Misail                                     Ulrich Reß
Jurodivý                                Kevin Conners
Nikitič                                    Goran Jurić
Miťucha                                Tareq Nazmi
a další
Bavorský státní orchestr
Sbor bavorské státní opery
Premiéra 13.2.2013 19:00

www.bayerische-staatsoper.de

Žádné komentáře: