středa 7. listopadu 2012

Jaroslav Sovinský: Thomas Adès: BOUŘE (The Tempest) - základní vstupní informace před přenosem z MET


V sobotu 10. listopadu 2012 se třetím přímým přenosem v rámci probíhající sezóny přímých přenosů z newyorské Metropolitní opery dostaneme k opeře současného britského skladatele Thomase Adèse (narozen 1. března 1971 v Londýně), s názvem Bouře (anglicky The Tempest).

Libreto (v angličtině) k této opeře vytvořila australská dramatička Meredith Oakes (nar. r. 1946 v Sydney) podle stejnojmenné divadelní hry Williama Shakespearea (1564 - 1616), napsané cca v l. 1610-1611 (její premiéra se konala 1. listopadu 1611 ve Whitehall Palace v Londýně). 

Premiéra Adèsovy Bouře se uskutečnila 10. února 2004 v londýnské Královské opeře (Royal Opera House - Covent Garden).

Osoby a hlasové obory:
Prospero, právoplatný, avšak svržený a vyhnaný, vévoda milánský, muž zběhlý v kouzelnickém umění (vysoký baryton); Miranda, Prosperova dcera (mezzosoprán); Antonio, Prosperův bratr, uzurpátor milánského trůnu, z něhož svrhl Prospera (tenor); Ariel, vzdušný duch ovládaný Prosperem (vysoký soprán či koloraturní soprán); Kaliban /Caliban/, divoch ovládaný Prosperem (tenor); neapolský král /u W. Shakespearea se jmenuje Alonso/ (tenor); Ferdinand, jeho syn (tenor); Sebastian, bratr neapolského krále (baryton); Gonzalo, poctivý rádce neapolského krále (bas či basbaryton); Stefano, majordomus /vrchní sluha/, holdující alkoholu (bas či basbaryton); Trinkulo /Trinculo/, šašek (kontratenor); sbor: hosté neapolského krále. Odehrává se na odlehlém ostrově. Zpracováno podle dále uvedeného odkazu (stránka Le Festival d’opéra de Québec) s přihlédnutím k dalším zdrojům:
 
Obsah:
podle anglické verze ze stránky:
s přihlédnutím k dalším zdrojům.

Prospero, právoplatný vévoda milánský, byl svržen z trůnu svým bratrem Antoniem, s pomocí neapolského krále. Svržený vévoda a jeho malá dcerka, Miranda, byli vsazeni do člunu a posláni na moře; laskavý Gonzalo, králův rádce, jim však tajně dal s sebou vodu, jídlo a dokonce i Prosperovy knihy. Prospero s dcerkou se nakonec šťastně dostali na odlehlý ostrov, kde se usadili. Na ostrově se Prospero setkal s divochem Kalibanem, synem někdejší vládkyně ostrova, čarodějky Sykorax. Nejprve se k němu choval vlídně, ale když se Kaliban pokusil znásilnit Mirandu, Prospero ho zotročil. Díky studiu oplývá Prospero kouzelnickým uměním. Ze zakletí, způsobeného Sykoraxou, osvobodí Prospero na ostrově vzdušného ducha Ariela, ale současně z něho udělá svého sloužícího. Děj opery začíná dvanáct let poté, co se Prospero s Mirandou objevili na ostrově.

I. dějství:
Kolem ostrova proplouvá loď, na níž se plaví Prosperův bratr Antonio, dále neapolský král, jeho syn Ferdinand a další příslušníci neapolského královského dvora. Loď je zachvácena obrovskou bouří a u ostrova ztroskotá. Miranda má podezření, že ztroskotání lodi způsobila kouzla jejího otce. Prospero jí řekne, že na palubě lodi byli lidé z neapolského královského dvora; jde o jeho nepřátele, a nechal je ztroskotat, aby je potrestal. A líčí Mirandě, jak byl zbaven trůnu. Kouzlem pak svou dceru uspí. Poté povolá Ariela, který Prosperovi oznamuje, že bouře zničila všechny, kdož se nacházeli na palubě lodi. Prospero Arielovi nařídí, aby je oživil a dostal na ostrov.  

Objevuje se Kaliban, dědic předchozí vládkyně ostrova Sykoraxy; Prosperova kouzelná moc mu však brání se ujmout oprávněného dědictví. Prospera proklíná za to, že s ním špatně zachází. Kaliban dychtí po Mirandě, Prospero ho však zasype výhrůžkami a vykáže ho do jeho jeskyně. 

Opět se objeví Ariel a hlásí, že ztroskotanci jsou již oživeni a nacházejí se nyní na ostrově.  Prospero dále Arielovi nařizuje, aby mu přivedl prince Ferdinanda, syna neapolského krále.   Chce, aby král a další příslušníci dvora trpěli tím, že si budou myslet, že Ferdinand utonul; Ariel si za vykonanou pomoc žádá své propuštění z Prosperových služeb. Poté Ariel zpívá o osudu Ferdinandova otce a přivábí sem Ferdinanda. Nato se Ariel spolu s Prosperem skryjí a zanechají na místě spící Mirandu. 

Ferdinand, který se právě objevil, nachází Mirandu a nejprve si myslí, že je to duch. Když se pak Miranda probudí, má zpočátku Ferdinanda za bytost stvořenou svým otcem. Pohledem na jiného člověka je Miranda přímo očarována. Oba se do sebe okamžitě zamilují. Tu se ukáže Prospero, překvapen, že jeho kouzlo na Mirandu přestalo působit, a pohněván, vida Ferdinandův zájem o jeho dceru. Ferdinandovi řekne o skutcích jeho otce, poté prince znehybní a Mirandu posílá pryč. Ferdinand zjevuje Prosperovi svou lásku k Mirandě a svoji připravenost nést vše, co Prospero vůči němu učiní. Prospero ho však označí za Mirandy nehodného. Poté opět povolává Ariela a připravuje pomstu na zbytku neapolského dvora.    

II. dějství:
Příslušníci neapolského dvora, vyplaveni na pobřeží ostrova, shledávají, že po bouři není žádných stop; počasí je klidné, jejich oděvy jsou suché a ve skvělém stavu. Stefano a Trinkulo    jsou udiveni, když na sobě nenacházejí žádné újmy, a v opilosti si připomínají hrůzy bouře. Prospero v úkrytu nařizuje Arielovi, aby příslušníky dvora začal popouzet a strašit. Král pláče pro svého ztraceného syna a Gonzalo se pokouší mu dát naději. Antonio prohlašuje, že Ferdinanda viděl plavat k zemi; tu Ariel, užívaje hlasu Sebastiana, králova bratra, Antonia napadne a vypukne tak hádka. Ukončí ji příchod Kalibana. Příslušníci dvora si z něj tropí legraci, dají mu šperky a také víno, které mu dává zdání síly. 

Ozve se Arielův hlas, což příslušníky dvora vyděsí; mají za to, že jde o nějaké strašidlo. Kaliban je uklidní, když jim povypráví o zvucích a hlasech duchů, které je možno na ostrově slyšet. Sám má pocit, že je v ráji. Když se ho pak ptají, kdo je jeho pánem, je Kaliban umlčen Prosperem. Gonzalo pak naléhá na přítomné, aby se vydali džunglí hledat prince. Prospero myslí na to, jak tam pomocí kouzel budou bloudit a strádat. 

Stefano a Trinkulo mají pochybnosti, že bude Ferdinand nalezen živ. Kaliban jim řekne, že to byl jeho pán, kdo vyvolal bouři, a žádá je o pomoc, aby se mohl chopit svého dědictví. Na oplátku jim oběma falešně nabídne ruku Mirandy.      

Ferdinand chápe, že možná bude muset trávit svůj život uvězněn na ostrově. Myšlenky na Mirandu mu však dávají útěchu. Miranda se mu pak vyzná ze své lásky, kterou k němu vzplála, a on ji ubezpečí o stejných citech, jež chová k ní. Tím je zrušeno Prosperovo kouzlo a Ferdinand je osvobozen. Když pak Ferdinand s Mirandou odejdou, Prospero, který je ve skrytu pozoroval, si uvědomuje, že mu Mirandu vzala síla mocnější, než jsou jeho kouzla: síla lásky.

III. dějství:
Stefano, Trinkulo a Kaliban, všichni ve vinném opojení, kují plány a Kaliban sní o své blížící se svobodě. Ariel, který v té době vedl ztroskotance bludnou cestou ostrovem, o tom podává zprávu Prosperovi, a opět žádá, aby byl propuštěn ze služeb. Prospero však prohlašuje, že zatím k tomu nenastal čas. 

Objevuje se král s dalšími příslušníky dvora. Všichni jsou tak slabí, že sotva mohou chodit.  Mají za to, že zemřou hlady, a Ferdinanda považují za mrtvého. Král se rozhoduje vydědit svého bratra Sebastiana a svým dědicem ustanovuje Gonzala. Ukolébáni hudbou, působenou Arielem, pak všichni usnou,  až na  Antonia a Sebastiana. Oba se domluví, že zabijí jak krále, tak Gonzala, aby se chopili vlády. Tu však Ariel všechny spící probudí a vyčaruje ve vzduchu zjevení stolu s pokrmy; Gonzalo v tom vidí znamení nebeské ochrany. Když pak zjevení zmizí, zjeví se Ariel v podobě harpyje a vytýká přítomným jejich zločiny a děsí je pomalou mučivou smrtí. Takto vystrašeni utíkají na druhou stranu ostrova.  

Prospero si uvědomuje, že jeho kouzla udělala z ostrova peklo. Tu se před ním objevuje Miranda přivádějící Ferdinanda, a otci zjevuje, že oba k sobě cítí lásku. Prospero povolává Ariela, aby jim požehnal. Prosperova pomsta skončila; Ferdinand se dozví, že jeho otec žije. Ariel se pak vytratí a objevuje se Kaliban i s Trinkulem a Stefanem; Kaliban žádá Mirandu pro sebe, že budou mít spolu mnoho silných Kalibanů. Miranda ho odmítá. Znechucený Prospero Kalibana znehybní a pak ho nechá s jeho společníky zmizet. Navrátivší se Ariel Prosperovi popisuje, jak byli král a Antonio šílení strachem a hrůzou. Kdyby byl lidskou bytostí, bylo by mu jich líto. Prospero, pohnut duchovými city, se rozhodne, že bude milosrdný a slibuje, že Ariela do hodiny propustí.   

Přichází král s ostatními příslušníky dvora. Prospero se jim ukáže. Antonio, který měl za to, že Prospera zahubil, je ohromen, a král prosí o odpuštění. Prospero pak králi přivede     Ferdinanda a Mirandu; král jen stěží může uvěřit, že jeho syn žije. Ferdinand mu představuje Mirandu jako svoji ženu. I příslušníci dvora jsou u vytržení, že vidí prince živým. A dokonce i jejich loď je celá! Prospero se usmiřuje s králem, který prohlašuje, že rody Neapole a Milána jsou od nynějška spojeny. Antoniovi dává Prospero odpuštění, rozhoduje se zříci se svých kouzel, a když propouští Ariela ze služby, prosí ho, aby s ním zůstal; Ariel však odlétá pryč, za svou svobodou. Všichni se pak odeberou k lodi a odplouvají. Objevuje se Kaliban a překvapen zjišťuje, že je na ostrově sám. V dáli se ozývá volání svobodného Ariela. 


Metropolitan Opera House
November 10, 2012

Scheduled
HD Transmission

THE TEMPEST
Thomas Adès--Meredith Oakes/William Shakespeare

Prospero................Simon Keenlyside
Miranda.................Isabel Leonard
Ariel...................Audrey Luna
Caliban.................Alan Oke
Ferdinand...............Alek Shrader
Stefano.................Kevin Burdette
Trinculo................Iestyn Davies
Antonio.................Toby Spence
Sebastian...............Christopher Feigum
Gonzalo.................John Del Carlo
King of Naples..........William Burden

Conductor...............Thomas Adès

Production..............Robert Lepage
Set Designer............Jasmine Catudal
Costume Designer........Kym Barrett
Lighting Designer.......Michel Beaulieu
Video Image Artist......David Leclerc
Choreographer...........Crystal Pite
TV Director.............Gary Halvorson

The Tempest is a co-production of the Metropolitan Opera, L'Opéra de Québec and the Wiener Staatsoper, Vienna
In collaboration with Ex Machina

1 komentář:

Anonymní řekl(a)...

Ukázky z Bouře T. Adèse:

Prospero a Ariel:
http://www.youtube.com/watch?v=fdGD1XQVrag

Prospero a Ariel:
http://www.youtube.com/watch?v=0BuMJlH0FwU

Prospero a Ariel:
http://www.youtube.com/watch?v=83_q-gmPkfk

Prospero a Kaliban:
http://www.youtube.com/watch?v=hnMbYHm-WkU

Miranda a Ferdinand:
http://www.youtube.com/watch?v=oGgpi7rnRyM

Kaliban, neapolský král, Antonio a Ariel:
http://www.youtube.com/watch?v=25Pw95MnGV8

Kaliban, Stefano, Trinculo a Prospero:
http://www.youtube.com/watch?v=pderP838H5M

Kaliban (závěrečná scéna):
http://www.youtube.com/watch?v=gVIBu-UMa4U

A pan režisér (R. Lepage):
http://www.youtube.com/watch?v=tplK2BF5Pqk