čtvrtek 1. listopadu 2012

Eva Kolařová zve na přenos: Babylon - Přímý INTERNETOVÝ přenos Z BAVORSKÉ STÁTNÍ OPERY
Monumentální velkoměsto Babylon se stává jevištěm civilizačního převratu v okamžiku vzájemného střetu dvou kultur: Zatímco Babyloňané stále ještě obětují jako dar božstvu lidské bytosti, Židé, kteří jsou tu drženi v exilu, již tento zvyk zrušili.  Opera sleduje tento konflikt o lásce exulanta Tammua k Babylóňance Inanně, kněžce v chrámu lásky. Když bohové rozpoutají ve vesmíru chaos, pomatou se i dny na zemi, krupobití z meteoritů ohrožuje lidi, Eufrat se vylévá z břehů, nastává potopa světa. Presbyter slibuje klid a pořádek mezi nebem a zemí za cenu lidské oběti a Babylóňané v opojení slaví toto rozhodnutí. Inanna ale sestoupí dolů do podzemí, aby přivedla obětovaného Tammua zpět do života. Nakonec zvítězí láska a starou oběť nahradí usmíření mezi nebem a lidmi.  Smluvní dohoda nastolí nový řád světa, ve kterém se nacházíme dodnes: týden s určenou posloupností opakujících se sedmi dnů. 

Skladatel Jörg Widmann v sobě nosil myšlenku na operu věnovanou Babylonu velmi dlouho. Jeho původní fascinace byla oživena zcela jiným, pro nás sotva popsatelným konceptem lásky ve staré Mezopotámii. Láska mezi Tammuem a Inannou se vrací k jedné z nejlegendárnějších mytologických milostných dvojic babylónské antiky, která inspirovala už Emanuela Schikanedera, autora libreta k Mozartově opeře Kouzelná flétna: mezi hrdinou Tammuzim a Inannou, bohyní lásky a války.

Operou Babylon vytvořili Jörg Widmann a Peter Sloterdijk mnohovrstevnaté dílo mezi obsáhlým vyprávěním, apokalyptickou vizí a burleskou. Hudebního nastudování této produkce se ujal generální hudební ředitel Kent Nagano

V hlavních rolích vystoupí sopranistka Anna Prohaska jako Inanna a Jussi Myllys jako Tammu. V dalších rolích uslyší posluchači Američanku Claron McFadden, v roli Eufratu vystoupí Gabriele Schnaut a pro britského basbarytonistu Willarda Whitea bude sobotní představení jeho debutem v Bavorské státní opeře. 

Dílo je nastudováno v němčině a je opatřeno anglickými titulky.
Toto představení je přenášeno v rámci projektu STAATSOPER.TV live.

Babylon
Opera o sedmi obrazech

Hudba:  Jörg Widmann
Libreto: Peter Sloterdijk

3. listopad 2012, 19:00 hodin

Žádné komentáře: