sobota 20. října 2012

Eva Kolářová: Státní opera v Hamburku
Založení prvního německého veřejného operního domu v Hamburku 2. ledna 1678 je ve dvojím, ohledu emancipačním faktem. Na "objevení" umělecké formy opera se na jedné straně můžeme dívat jako na samo dílo „osvícenství“. Velká hudební díla byla až do 17. století automaticky díly určenými pro bohoslužby nebo byla alespoň nábožensky motivována. Určitá místa sekularizace byla jedním z předpokladů pro přijetí tohoto nového, smyslového umění.  Na druhé straně je pak pozoruhodná skutečnost, že opera byla zpřístupněna i pro měšťanské kruhy. Až do otevření hamburského operního divadla zpěvohrou "Adam a Eva neboli stvořený, padlý a narovnaný člověk" od Johanna Theileho byla totiž operní představení vyhrazena pouze šlechtickému a dvornímu publiku.

První operní scénou byla jednoduchá dřevěná stavba italského stavitele Sartoria. Její existence sahá k iniciativě několika umělecky osvícených hamburských občanů – radního Gerharda Schotta, právníka Petera Lütjense a varhaníka Johanna Adama Reinkena. Ti prosadili nejen založení prvního veřejného operního domu v městském senátu, ale tvoří i první ředitelství operního domu vedeného na soukromě-ekonomickém základě.

Již brzy po etablování tohoto operního domu se někteří teologové nemohli s existencí takové scény smířit. Například pastor Winkler z kostela sv. Michala opakovaně označuje operu jako útvar budící veřejné pohoršení. 


Cembalista jménem Händel

V letech 1686 – 1738 byla hamburská opera jedním z předních hudebních center v Evropě. V tomto hanzovním městě alespoň po určitou dobu žije a pracuje několik nejslavnějších skladatelů barokního období. Svědčí o tom uvedení oper Reinharda Keisera, Johanna  Matthesona, Georga Philipa Telemanna a Georga Friedricha Händela. Během let strávených v Hamburku je Georg Friedrich Händel houslistou a cembalistou v operním orchestru a většina oper uváděných v Hamburku pochází z pera Reinharda Keisera. Mattheson, jen o pár let starší než Händel, složil rovněž několik děl, které často sám dirigoval nebo ve kterých vystupoval jako zpěvák. Telemann byl jako hamburský hudební ředitel od roku 1721 zodpovědný především za hudební podobu církevních svátků v hlavních hamburských kostelech.  
Když byl v roce 1703 angažován Georg Friedrich Händel 1703, nebyl ještě hvězdou, ale nadějným mladým umělcem na začátku pravděpodobné kariéry skladatele, varhaníka a cembalisty. Vedle své činnosti orchestrálního hráče využívá Händel svá léta strávená v Hamburku k tomu, aby mohl širšímu okruhu posluchačů předvést pod vlastním vedením vlastní operní skladby. V roce 1705 se koná premiéra jeho první opery „Almira", formálně  vykazující stylovou směs, která byla tehdy pro Hamburk typická: italské libreto v německém překladu, německé recitativy v italském stylu, většina árii se zpívala německy, jen některé italsky. Předehra byla ve francouzském stylu a přidaly se francouzské tance.

Dnešek a budoucnost opery v Hamburku

Na začátku sezóny 2005/06 se ujímá uměleckého vedení Státní opery v Hamburku australská dirigentka Simone Young. Jako operní intendantka a generální hudební ředitelka prezentuje v Hamburku velké hudební divadlo. Publikum je nadšeno novými hlasy ve sboru a mnoha významnými hostujícími zpěváky. Od svého nástupu do funkce spojuje Simone Young tradici Hamburského operního domu s moderním hudebním divadlem. Hudební spektrum tak sahá od barokní opery až po současnost. Hamburská státní opera uvádí ročně více než 380 představení, z toho asi 260 na své hlavní scéně. Umělecký důraz klade Simone Young v posledních letech na cyklus děl Benjamina Brittena, řada "Opera rara" představila posluchačům málo uváděná díla v koncertní podobě s důrazem na opery Richarda Strausse, a na nový hamburský "Ring des Nibelungen" – projekt, který vyvolal i mezinárodní pozornost. Simone Young pravidelně zve do Hamburku významné režiséry, scénografy i zpěváky.  Velkou pozornost věnují v Hamburku podpoře mladých umělců.

"Opera je drama i vášeň, vyjádřená zpěvem, hudbou a scénou“, říká Simone Young. "Dotýká se srdce i rozumu s bezprostředností, kterou dnes již tak často nezažíváme."

V této sezóně uvede Hamburská státní opera 9 operních či baletních premiér.

www.hamburgische-staatsoper.de

Žádné komentáře: