sobota 25. února 2012

Jaroslav Sovinský: Giuseppe Verdi - Ernani (přehled hlavních hudebních partií opery)


Níže uvedené ukázky jsou z této nahrávky: Metropolitní opera, 1983; Ernani (Luciano Pavarotti); Don Carlo (Sherrill Milnes); Don Ruy Gomez de Silva (Ruggero Raimondi); Elvíra (Leona Mitchell); Giovanna (Jean Kraft); Don Riccardo (Charles Anthonov); Jago (Richard Vernon); dirigent: James Levine.  

Při zpracování tohoto přehledu byly použity texty libreta v italštině, němčině a angličtině, odkazy na ně viz zde: http://www.operadream.com/2012/02/jaroslav-sovinsky-giuseppe-verdi-ernani.html

Použity byly i úryvky z překladu libreta do češtiny od Bedřicha Pešky, citace jsou z publikace: Hostomská A., Opera, průvodce operní tvorbou, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, Praha 1955, str. 115.


I. dějství:

01) Předehra; ukázka 1 (U1), od 1:05;

V aragonských horách:

02) „Evviva! … Beviamo! - Nel vino cerchiamo...“ („Evviva! Kde víno a zpěv...“; překlad B. Peška);  sbor odbojných horalů a banditů, U1, od 3:50;

03) „Mercè, diletti amici... Come rugiada al cespite … („Díky vám, milí přátelé... Vlažnější než rosa...“); Ernani (recitativ a cavatina), U 1, od 7:18;

                        04) „Si rapisca …“ („K záchraně...“); Ernani a sbor, U1, od 10.38; partie obsahuje i Ernaniho cabalettu „O tu che l'alma adora...“ („Ó ty, vůči které, milující duše...“), U1, od 11.44;
Proměna: Elvířina komnata na Silvově hradě:

05) „Surta è la notte … Ernani!... Ernani, involami...“ („Přichází noc... Ernani! … Ernani, odleť se mnou...); Elvíra – scéna a cavatina; od počátku U2;

06) „Quante d'Iberia giovani....“ („Vznešeného Španělska nejvznešenější krev...“); dámy (sloužící) a Elvíra; U2, od 4:43; partie obsahuje i Elvířinu cavatinu „Tutto sprezzo che d'Ernani...“ („Slova, jež nedýchají tebou, Ernani...“), U2, od 6:07;07) „Fa che a me venga … e tosto.“ („Žádáme si její přítomnosti.“); Carlos, Giovanna a Elvíra; od počátku U3;

08) „Da quel dì che t'ho veduta...“ („Ode dne, kdy poprvé...“), Carlos, Elvíra, duet, U3 od 2:45; 

09) „Non t'ascolto … mia sarai …“ („Nechci poslouchat...“); Carlos, Elvíra, Ernani; U3, od 6:43;

10) „Tu se' Ernani! … mel dice lo sdegno...“ („Tys Ernani! Tvoje jméno budí hněv..., překlad B. Peška“), Carlo, Ernani, Elvíra, tercet; U3, od 7:19;

I. finále:

11) „Che mai vegg'io!“ („Co zde vidím!“), Silva; U3, od 10:08;

12) „Infelice! … e tuo credevi...“ („Ubožáku, marné doufání, že k tobě jen plála...“; překlad B. Peška); cavatina Silvy; U3, od 10:58;13) „L'offeso onor, signori... “ („Uražená čest, pánové...“), Silva; od počátku U4; 

14) „Infin che un brando vindice...“ („Nakonec, jedno rychlé, jisté ostří...“), cabaletta Silvy se sborem jeho lidí; U4, od 0:20;

15) „Uscite... - Ma, signore...“ („Odejděte... - Ale, pane...“); Silva, Ernani, Carlos, Jago, Riccardo, Elvíra), U4, od 3:26;

16) „Vedi come il buon vegliardo...“ (Hleďme, jak brzy starý Silva...“); septet: Carlos, Riccardo, Silva, Ernani, Elvíra, Jago, Giovanna a sbor; U4, od 4:39;

17) „Mio signor, dolente io sono …“ („Můj pane, prosím o tvé laskavé prominutí...“); pokračování I. finále: Silva, Carlos, Elvíra a Ernani, U4, od 7:33;

18) „Io tuo fido?“ („Já, tvůj věrný?“); stretta I. finále: Ernani, Elvíra, Carlos, Silva, Riccardo, Giovanna, Jago a sbor, U4, od 8:30.Dále stručný přehled scén:

II. dějství:

19) „Esultiamo!... Letizia ne innondi...“; svatební sbor;

20) „Jago, qui tosto il pellegrin adduci...“; Silva, Ernani, Elvíra, recitativ;

21) „Oro, quant'oro ogni avido...“; tercet: Ernani, Elvíra, Silva; 

22) „ In queste mura ogn'ospite...“, Silva;

23) „Tu perfida... Come fissarmi ardisci?“, duet: Ernani, Elvíra;

24) „Scellerati, il mio furore...“, tercet: Silva, Jago, Ernani;

25) „No, vendetta più tremenda...“, stretta tercetu: Silva, Ernani, Elvíra;
26) „Cugino, a che munito...“; velká scéna: Carlos, Silva, Riccardo;

27) „Lo vedremo, veglio audace...“, árie Carlose, vstup Silvy;

28) „Fu esplorata del castello...“, sbor, Carlos, Elvíra, Silva;

29) „Vieni meco, sol di rose...“, cabaletta: Carlos, Elvíra, Giovanna, Riccardo, Silva a sbor;

30) „Vigili pure il ciel sempre su te..., Silva;

31) „Esci... a te... scegli... seguimi...“, duet: Silva, Ernani;

32) „In arcion, in arcion cavalieri...“; II. finále: Silva, Ernani a rytíři.


33) „È questo il loco?“, Carlos, Riccardo;

34) „Gran Dio! costor sui sepolcrali marmi...“, recitativ: Carlos;

35) „Oh de' verd'anni miei...“, árie: Carlos;

36) „Ad augusta! - Chi va là?“, sbor, Silva, Ernani, Jago;

37) „Si ridesti il Leon di Castiglia...“, sbor (hymnus) spiklenců, Ernani, Jago, Silva;

38) „Qual rumore!“, sbor, Carlos, Riccardo, Ernani;

39) „Io son conte, duca sono...“; III. finále: Ernani, Carlos, Elvíra;

40) „O sommo Carlo...“; septet: Carlos, Silva, Elvíra, Ernani, Giovanna, Jago, Riccardo a sbor.

IV. dějství: 


41) „Oh, come felici gioiscon gli sposi!“; sbor;

42) „Cessaro i suoni, disparì ogni face...“, velká scéna: Ernani, Elvíra, Silva;

43) „Ferma, crudele, estinguere...“; závěrečný tercet: Elvíra, Silva, Ernani.

1 komentář:

Anonymní řekl(a)...

Ještě pár soudobých ukázek:

http://www.youtube.com/watch?v=oMMJJdjcmYE&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=vLJzJwFSfGU

http://www.youtube.com/watch?v=SsWNd4Jofv0