úterý 21. února 2012

Jaroslav Sovinský: Giuseppe Verdi - Ernani (základní vstupní informace před přenosem z MET)

V sobotu 25. února 2012 se dostaneme v přenosech z newyorské Metropolitní opery opět k operní tvorbě Giuseppa Verdiho (1813-1901), a sice k opeře (lyrickému dramatu) Ernani. V předchozích sezónách přenosů jsme již mohli shlédnout Verdiho opery Macbeth, Trubadúr, Simon Boccanegra, Don Carlos a Aida. V letošní přenosové sezóně ještě 14. dubna dojde na La traviatu.

Libreto k opeře Ernani, vytvořené podle dramatu Hernani, ou l'Honneur Castillan (premiéra 25. února 1830 v Paříži) francouzského básníka, dramatika a romanopisce Victora Huga (1802–1885) napsal Francesco Maria Piave (1810–1876). Premiéra Ernaniho se uskutečnila 9. března 1844 v benátském divadle La Fenice (mimochodem, na den přesně dva roky po premiéře Nabucca; jeho premiéra se však konala v milánské La Scale).

Zde je k dispozici text libreta (italsky a německy):

http://www.opera-guide.ch/opera.php?id=382&uilang=en

Zde lze prostudovat paralelní text libreta v italštině a angličtině:

http://books.google.cz/books?id=PqkNAAAAIAAJ&printsec=frontcover&hl=cs&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

Zde pro zajímavost paralelní text libreta v italštině a španělštině: http://kareol.es/obras/ernani/acto1.htm

A zde libreto v italštině i s notami: http://www.dlib.indiana.edu/variations/scores/baj6680/

Osoby a hlasové obory:

Ernani, bandita (vlastním jménem a postavením Don Juan z Aragonie) – tenor; Don Carlo, španělský král (jako Karel I.), později císař Svaté říše římské (jako Karel V.) - baryton či bas; Don Ruy Gomez vévoda de Silva, španělský šlechtic – bas; Elvíra, jeho neteř a snoubenka – soprán; Johanna (Giovanna), Elvířina chůva - soprán či mezzosoprán; Don Riccardo, králův zbrojnoš – tenor; Jago, Silvův zbrojnoš – bas; odbojní horalé, bandité, rytíři, dámy, španělští a němečtí šlechtici, vojáci, stráže. Odehrává se v Aragonii a v Cáchách roku 1519.

Ernani  Marcello Giordani
Don Carlos   Dmitri Hvorostovsky
Don Ruy Gomez vévoda de Silva   Ferruccio Furlanetto
Elvíra   Angela Meade
Johanna   Mary Ann McCormick
Don Riccardo   Adam Laurence Herskowitz
Jago   Jeremy Galyon
Dirigent Marco Armiliato

Režie a scéna Pier Luigi Samaritani
Kostýmy Peter J. Hall
Světelný design Gil Wechsler

Zde je k dispozici audio nahrávka opery s anglickými titulky:

http://www.youtube.com/watch?v=0s1w-2bzSwQ

Metropolitní opera, 10.4.1965:

Ernani (Franco Corelli); Don Carlo (Mario Sereni); Don Ruy Gomez de Silva (Cesare Siepi); Elvíra (Leontyne Price); Giovanna (Carlotta Ordassy); Don Riccardo (Charles Anthony); Jago (Russell Christopher); dirigent: Thomas Schippers.

A zde je k dispozici audiovizuální nahrávka z Metropolitní opery z roku 1983:

http://www.youtube.com/watch?v=uYpFildgMcg

Ernani (Luciano Pavarotti); Don Carlo (Sherrill Milnes); Don Ruy Gomez de Silva (Ruggero Raimondi); Elvíra (Leona Mitchell); Giovanna (Jean Kraft); Don Riccardo (Charles Anthonov); Jago (Richard Vernon); dirigent: James Levine.

Obsah:

podle anglické verze ze stránky:

http://www.metoperafamily.org/metopera/history/stories/synopsis.aspx?id=438

s přihlédnutím k dalším zdrojům.

I. dějství

Španělsko, roku 1519. Don Juan z Aragonie, odpůrce koruny a syn zavražděného aragonského knížete, přišel za občanské války o svůj titul a bohatství. Přijal jméno Ernani a pobývá v horách jako vůdce tlupy banditů. Vypráví svým mužům o své lásce k Elvíře a o svém smělém plánu, jak by mohla být Elvíra zachráněna před nadcházejícím nedobrovolným sňatkem s jejím strýcem donem Ruyem Gomezem de Silvou. Muži, dychtící po činu, se s Ernanim vydají k Silvovu hradu. 

Elvíra čeká na Ernaniho ve své komnatě, když tu je zde navštívena donem Carlosem, španělským králem. Carlos jí vyznává svou lásku, ale poté se ji pokouší unést. Elvíra se v sebeobraně chopí nože. V té chvíli dovnitř vpadne Ernani, který krále nenávidí jako krutovládce. Král v něm poznává nechvalně proslulého banditu a s urážkami se mu vysmívá. Mezi oběma muži začne souboj. V komnatě se objevuje Silva. Je překvapen, že nachází Elvíru se dvěma cizinci a oběma jim vyhrožuje. Když je odhalena králova pravá totožnost, Silva prosí o odpuštění, jemuž se mu od krále skutečně dostane. Potřebuje Silvovu podporu při volbě za císaře Svaté říše římské. Ernanimu dává král milost, ten ji však odmítá a uprchne. 

II. dějství

Na Silvově hradě jsou konány přípravy ke svatbě Elvíry a Silvy. Objevuje se zde Ernani, v přestrojení za poutníka. Když přichází Elvíra ve svatebním šatu, Ernani odhazuje svůj plášť a nabízí svou hlavu jako svatební dar. Elvíra, která má možnost být s ním chvíli o samotě, ho ujišťuje, že by raději zabila sama sebe, než by si vzala někoho jiného. Když se objeví Silva, je rozzuřen, že oba nachází v objetí. Když pak přijíždí král, Silva Ernaniho skryje, aby mohl vykonat pomstu na psanci později. Carlos obviňuje Silvu, že ukrývá zločince, ale Silva odmítá Ernaniho vydat a nabízí svůj vlastní život jako záruku. Když přijde Elvíra, aby prosila krále o slitování, odvádí ji pryč jako rukojmí. Silva po odjezdu krále a Elvíry vyzývá Ernaniho na souboj. Je ohromen, když mu Ernani zjeví, že Carlos je taktéž Elvířiným nápadníkem. Oba se dohodnou, že svou roztržku přeruší, aby mohli vykonat pomstu vůči králi. Ernani Silvovi slibuje, že mu bude patřit jeho život. Na důkaz toho dává Ernani Silvovi lovecký roh: když zazní, Ernani se sám usmrtí. Silva pak svolává své muže, aby se vydali za Carlosem. 

III. dějství

U hrobu Karla Velikého v Cáchách čeká Carlos, kdo bude zvolen příštím císařem Svaté říše římské. Přemýšlí o marnosti bohatství a moci a přísahá, že pokud bude zvolen, bude vládnout moudře. Když se zde shromáždí skupina spiklenců vedených Ernanim a Silvou, aby naplánovali jeho zavraždění, Carlos se ukryje v hrobce. Ernani je vybrán jako ten, kdo má zavraždit krále, a muži se těší na lepší budoucnost Španělska. Když výstřely z děla oznamují, že Carlos byl zvolen císařem, Carlos vychází ze svého úkrytu a nařizuje, aby byli spiklenci potrestáni. Šlechtici mají být popraveni a ostatní mají být uvězněni. Ernani zjevuje svou pravou totožnost a žádá, aby sdílel osud ostatních šlechticů. Elvíra prosí za jeho život. Nový císař, odvolávaje se na ducha Karla Velikého, spiklence omilostňuje a souhlasí se sňatkem Ernaniho a Elvíry. 

IV. dějství

Ve svém paláci v Zaragoze Ernani, jemuž byly vráceny jeho statky a titul, slaví svůj nadcházející sňatek s Elvírou. Tu se ozve v dálce roh, který ohlašuje Silvu. Ernani posílá zděšenou Elvíru pryč a staví se tváří v tvář svému sokovi, který sem dorazil s maskou na tváři. Po chvíli ji snímá. Po Ernanim vyžaduje, aby splnil svůj slib. Ernani ho žádá o chvíli štěstí na konci svého nešťastného života. Silva je však neoblomný. Podává Ernanimu nůž a dožaduje se života, který byl slíben jemu. Objevuje se Elvíra, ani její prosby nepomáhají. Ernani se probodne a umírá v Elvířině náručí.

Žádné komentáře: