čtvrtek 1. prosince 2011

Jaroslav Sovinský: Georg Friedrich Händel: Rodelinda – přehled opery s ukázkami

Libreto (v italštině): http://www.haendel.it/composizioni/libretti/pdf/hwv_19.pdf

Ukázky:
Rodelinda: Simone Kermes
Bertarido: Marijana Mijanovic
Grimoaldo: Steve Davislim
Eduige: Sonia Prina
Unulfo: Marie-Nicole Lemiux
Garibaldo: Vito Priante


Předehra.

Menuet.


I. dějství (obrazy I.-XI.):

Obraz I.:
Árie Rodelindy:
Ho perduto il caro sposo...

Recitativ (Grimoaldo, Rodelinda):

Árie Rodelindy:
L´empio rigor del fato...


Obraz II.


Obraz III.:
Eudige, Grimoaldo (viz předchozí ukázka).

Árie Grimoalda:
Io già t´amai, ritrosa...


Obraz IV.:
Recitativ (Eudige, Garibaldo):

Árie Eduige:
Lo farò, dirò spietato...


Obraz V.:
Recitativ (Garibaldo):

Árie Garibalda:
Di Cupido impiego i vanni...


Obraz VI.:
Synfonia a accompagnato (Bertarido):

Árie Bertarida:
Dove sei, amato bene!

Recitativ (Bertarido, Unulfo):


Obraz VII.:
Árie Rodelindy:
Ombre, piante, urne funeste!

Accompagnato a recitativ (Rodelinda, Bertarido, Unulfo):


Obraz VIII.:

Recitativ (Garibaldo, Bertarido, Unulfo, Rodelinda):

Árie Rodelindy:
Morrai sì, l´empia tua testa...


Obraz IX.:
Recitativ (Grimoaldo, Garibaldo): http://www.youtube.com/watch?v=7CGjnfRQhow

Árie Grimoalda:
Se per te giungo a godere...


Obraz X.:
Recitativ (Bertarido, Unulfo):

Árie Unulfa:
Sono i colpi della sorte...


Obraz XI.:

Árie Bertarida:
Confusa si miri l´infida consorte...


II. dějství (obrazy I.-VII.):

Obraz I.:
Recitativ (Garibaldo, Eduige):


Obraz II.:
Recitativ (Eduige, Rodelinda): viz předchozí ukázka.

Árie Eduige:
De´ miei scherni per far vendette...


Obraz III.:

Recitativ (Grimoaldo, Rodelinda, Unulfo, Garibaldo):

Árie Rodelindy:
Spietati, io vi giurai...


Obraz IV.:

Recitativ (Grimoaldo, Unulfo, Garibaldo): http://www.youtube.com/watch?v=81k62VDSV1A

Árie Grimoalda:
Prigioniera ho l´alma in pena...

Recitativ (Unulfo, Garibaldo): http://www.youtube.com/watch?v=-eCbqHNlVmM

Árie Garibalda:
Tirannia gli diede il regno...


Árie Unulfa:
Fra tempeste funeste a quest´alma...


Obraz V.:
Árie Bertarida (a vstup Eduige)):
Con rauco mormorio...

Recitativ (Eduige, Bertarido, Unulfo):

Árie Bertarida:
Scacciata dal suo nido...


Obraz VI.:

Recitativ (Rodelinda, Unulfo):

Árie Rodelindy:
Ritorna oh caro e dolce mio tesoro...


Obraz VII.:

Recitativ (Rodelinda, Bertarido, Grimoaldo):


Árie Grimoalda:
K Rodelindě: Tuo drudo è mio rivale...
K Bertaridovi: L´amplesso tuo fatale...

Recitativ (Rodelinda, Bertarido): http://www.youtube.com/watch?v=Z8BKgPt7YRQ

Duet Rodelindy a Beratrida:
Io t´abbraccio E più che morte, aspro e forte...


III. dějství (obrazy I.- IX.):

Obraz I.:
Recitativ (Eduige, Unulfo): http://www.youtube.com/watch?v=kBobtmsoFMw

Árie Unulfa:
Un zeffiro spirò...


Árie Eduige:
Quanto più fiera tempesta freme...


Obraz II.:
Recitativ (Garibaldo, Grimoaldo):

Árie Grimoalda:
Tra sospetti, affetti, e timori...


Obraz III.:
Árie (arioso) Bertarida:
Chi di voi fu più infedele...

Accompagnato a recitativ (Bertarido, Unulfo):


Obraz IV.:

Eduige, Rodelinda: viz předchozí ukázka.

Árie Rodelindy:
Se´l mio duol non è si forte...


Obraz V.:
Recitativ (Bertarido, Unulfo): http://www.youtube.com/watch?v=lASU-y9nDhQ

Árie Bertarida:
Se fiera belva ha cinto...


Obraz VI.:

Árie Grimoalda:
Pastorello d ´un povero armento...


Obraz VII.:
Recitativ (Garibaldo, Grimoaldo): http://www.youtube.com/watch?v=iKdADLmjdtI


Obraz VIII.:
Beratrido, Grimoaldo, Rodelinda: viz předchozí ukázka. 

Árie Bertarida:
Vivi tiranno! Io t´ho scampato...

Recitativ (Grimoaldo, Rodelinda): http://www.youtube.com/watch?v=Z5g6397XOHk


Obraz IX.:
Unulfo, Eduige, Grimoaldo, Bertarido, Rodelinda: viz předchozí ukázka.

Árie Rodelindy:
Mio caro bene!


Duet (Rodelinda, Bertarido):

Závěrečný ansámbl všech přítomných:
Dopo la notte oscura più lucido, più chiaro...

Přívažek (árie Unulfa):
Sono i colpi della sorte...

6 komentářů:

Anonymní řekl(a)...

Překlad z italštiny (Anna Stetsenko):

Ho perduto il caro sposo...
Ztratila jsem drahého manžela...

L'empio rigor del fato...
Žalostný krutý osud...

Io gia t'amai, ritrosa...
Miloval jsem tě, nesmělá...

Lo faro, diro spietato...
Udělám to, řeknu mu: bezcitný...

Di Cupido impiego i vanni...
Nasadím si Kupidova křídla...

Dove sei, amato bene!
Kde jsi, moje milovaná?

Ombre, piante, urne funeste!
Stíny, háje, pochmurné hrobky!

Morrai sì, l'empia tua testa...
Ano, zemřeš! tvé podlé srdce...

Se per te giungo a godere...
Když za tebou přijdu a jsem potěšen...

Sono i colpi della sorte...
Rány osudu....

Confusa si miri l' infida consorte...
Zdá se, že jsi zmatená, nevěrná manželka...

De’ miei scherni per far vendette...
Abych mohla pomstít své urážky...

Spietati, io vi giurai...
Krutí lidé, slíbila jsem vám...

Prigioniera ho l'alma in pena...
Má duše je v zajetí bolesti...

Tirannia gli diede il regno...
Tyranie mu přinesla korunu...

Fra tempeste funeste a quest'alma...
Mezi mukami, kterými tato duše prošla...

Con rauco mormorio...
Chraplavým šepotem...

Scacciata dal suo nido...
Vyhnána ze svého hnízda..

Ritorna oh caro e dolce mio tesoro...
Vrať se, můj milovaný...

Tuo drudo mio rivale...
Tvůj milenec je můj sok...

L'amplesso tuo fatale...
Tvé osudové objetí...

Io t'abbraccio E piu che morte, aspro e forte...
Obejmu tě! Než-li smrt, zahořklejší a odolnější ..

Un zeffiro spiro...
Vítr vál..

Quanto più fiera tempesta freme..
Když zuří divoká bouřka...

Kolegyni Anně Stetsenko patří za překlad velký dík.
J. Sovinský

Anonymní řekl(a)...

Kompletní obsazení:

(Debut: Matthew Diamond
HD Transmission/Simulcast)


Metropolitan Opera House
December 3, 2011 Matinee, HD Transmission/Simulcast

Scheduled

RODELINDA
George Frideric Handel--Nicola Francesco Haym

Rodelinda................Renée Fleming
Grimoaldo...............Joseph Kaiser
Garibaldo...............Shenyang
Eduige..................Stephanie Blythe
Bertarido...............Andreas Scholl
Unulfo..................Iestyn Davies
Flavio..................Moritz Linn

Continuo:
Harry Bicket, Harpsichord recitative
Bradley Brookshire, Harpsichord ripieno
David Heiss, Cello
Daniel Swenberg, Lute, Baroque Guitar, and Theorbo

Conductor...............Harry Bicket

Production..............Stephen Wadsworth
Set Designer............Thomas Lynch
Costume Designer........Martin Pakledinaz
Lighting designer.......Peter Kaczorowski
TV Director.............Matthew Diamond [Debut]

Anonymní řekl(a)...

Ukázky Rodelinda MET 2011:

Lo farò, dirò spietato... : http://www.youtube.com/watch?v=1hQDorSOIqc&feature=relmfu

Vivi tiranno!: http://www.youtube.com/watch?v=sS4i5A78xkE&feature=relmfu

Mio caro bene!: http://www.youtube.com/watch?v=uTvUXUzNB18&feature=related

Anonymní řekl(a)...

Překlad z italštiny (Anna Stetsenko) – II. část:

Tra sospetti, affetti, e timori...
Po všech podezřeních, utrpeních a strachu...

Chi di voi fu più infedele...
Kdo z vás je nevíc zrádný...

Se´l mio duol non è si forte...
Když není má bolest nejsilnější...

Se fiera belva ha cinto...
Když divoké zvíře je spoutáno...

Pastorello d ´un povero armento...
Pastýř ubohého stáda...

Vivi tiranno! Io t´ho scampato...
Žij tyrane, smiloval jsem se...

Mio caro bene!
Můj drahý...

Dopo la notte oscura più lucido, più chiaro...
Po temné noci jasně a zářivě...

Kolegyni Anně Stetsenko patří i za tento překlad velký dík.
J. Sovinský

Anonymní řekl(a)...

někde psali, že kluka hrál "Lang", jak to je, nevíte???

Anonymní řekl(a)...

Myslíte Flavia, syna Rodelindy, že? Podle info na webu MET ho hrál Moritz Linn, ale jestli došlo na poslední chvíli ke změně, to bohužel nevím. J.