středa 12. října 2011

Poslední sezóna v Janáčkově opeře?!?


Když mi o přestávce Svaté Ludmily paní Zerhauová oznámila, že nám chtějí zavřít divadlo, hleděla jsem na ni s otevřenou pusou, že to nemůže myslet vážně! Že propustili 51 zaměstnanců nedlouho předtím, jsem věděla, ale o zavření divadla jsem slyšela poprvé. Po včerejším dopoledni se divím stále s "otevřenou pusou", ale už i se slzou v oku. Je to pravda...

Zaměstanci divadla a několik skalních příznivců se nás sešlo o půl osmé před Novou radnicí v Brně. Měla jsem pocit, jako bych šla na pohřeb. Nebyli ani tak rozhněvaní, jako všichni smutní! Opravdu si nedokážu představit, že tato skupina lidí, která k sobě prostě patří, ať už mají mezi sebou nějaké nesváry, nebo ne, se najednou rozpadne a nedá znovu dohromady. Představa je to šílená!

Paní Hana Procházková, členka (vynikajícího) sboru Janáčkovy opery přečetla prohlášení zaměstnanců NDB, které zde doslova cituji:

"Vážený pane primátore, vážení zastupitelé!

      Odborové svazy, umělci i ostatní zaměstnanci Národního divadla Brno žádají zřizovatele, aby neprodleně informoval veřejnost i zaměstnance NDB o své koncepci uplatňování škrtů a z toho plynoucí případné propouštění zaměstnanců. I když jsou mlhavá stanoviska odpovědných představitelů divadla i vedení města Brna velmi nekonkrétní a tazatele odkazují k čekání na oficiální rozhodnutí, ředitel NDB Dvořák bez varování a jakékoli vnitrodivadelní diskuze již propustil 51 zaměstnanců!
     Mnoho indícií a polooficiálních vyjádření vzbuzují obavy, že nejvyšší vedení města a ředitel Dvořák v souvislosti s plánovaným snížením provozní dotace a pod záminkou rekonstrukce budovy Janáčkova divadla připravují zastavení činnosti souboru Janáčkovy opery až na sedm měsíců. Tento nesystémový krok by i v případě proklamovaného budoucího znovuobnovení operního provozu znamenal nevratné poškození umělecké úrovně Janáčkovy opery a vzhledem k dohodnutým zahraničním i koprodukčním smlouvám také ztrátu dobrého jména Národního divadla Brno a tím i poškození reputace města Brna jako zřizovatele.
     Apelujeme na Vás, jako zvolené zástupce občanů, abyste zabránili nezodpovědnému přerušení téměř stotřicetileté kontinuity operního provozu ve druhém největším městě České republiky! Nebráníme se odborné diskusi o racionalizaci provozu dlouhodobě podfinancovaných kulturních institucí, které město Brno zřizuje. Není však přece možné, aby politická reprezentace, jíž byla svěřena správa města na jedno či dvě volební období, svévolně a nevratně změnila kulturní mapu Brna, kterou předchozí generace po mnoho desetiletí budovaly.

V Brně, 11. 10. 2011
Zaměstnanci Národního divadla Brno"


Primátor Onderka na to zareagoval slibem, že se písemně k tomuto prohlášení vyjádří. Poté vystoupila mezzosopranistka Jitka Zerhauová a přečetla nám dopis paní Magdaleny Kožené, která se s "poděšením" vyjádřila k situaci, jež se nyní v Brně děje.Pak jsme přišli na řadu my - 2 příznivci divadla - otec jedné dívky, která studuje taneční konzervatoř a vystupuje v několika inscenacích (Madama Butterfly, Aida, Česká mše vánoční aj.) a zmínil se o výchovném aspektu divadla, o jeho tradici a důležitosti vztahu dětí k hudbě a opeře, po něm jsem vystoupila krátce i já zmínila jsem ocenění, kterých se divadlu v posledních letech dostalo - Thálie, ocenění nejlepšího operního domu u nás, význam festivalu Janáček Brno, který by byl kvůli uzavření divadla neuskutečnitelný, vysokou kvalitu sboru, orchestru a pěvců, kteří by se nám bezpochyby rozprchli a nečekali by, až si někdo vzpomene a zase je zavolá zpátky. Pak vystoupila ještě koncertní mistyně Kateřina Prudilová a upozornila, že každé divadlo, které se opravuje, zajistí náhradní prostory pro běžný provoz, aby nedošlo k dlouhodobému přerušení.

Pak se přihlásil pan doktor Rychnovský, který se chtěl k problému vyjádřit. Pan Onderka ho odmítl, že ze své pozice nemá právo se k tomuto vyjadřovat, protože tu není jako občan. Pan Rychnovský tedy vystoupil z lavice, šel si stoupnout k nám dozadu a znovu se přihlásil jako řádný občan Brna. Onderkova reakce byla šokující - pokud chce hned složit mandát a stát se řádným občanem, ať tak učiní a odejde. Tím nás vyhnal z místnosti.

Pan ředitel Dvořák se na zasedání také dostavil, seděl bez pohnutí, jako by se ho nic netýkalo, nijak se nepostavil na stranu divadla a naopak se po skončení pustil ostře do paní Zerhauové, že šíří paniku. Kdybych tohle věděla dřív, asi bych ho nešla na Svaté Ludmile pozdravit a popřát mu úspěšnou sezónu. Možná bych šla spíš do zákulisí a vyhlásila rozhlasem, že všem zaměstnancům držím palce, aby to všechno zvládli a že se pokusím jim pomoci a podpořit je, jak bude v mých silách.

Zaměstnanci divadla se ve 2 hodiny sešli v hledišti Janáčkova divadla s ředitelem Dvořákem a ten potvrdil, co jsme ráno slyšeli - 1. 6. 2012 se Janáčkovo divadlo zavírá z důvodu rekonstrukce a znovu otevřeno bude 1. 1. 2013. Můžete tedy rovnou zapomenout na nějaký festival Janáček Brno 2012, možná i 2014. Zapomeňte možná i na nějakou premiéru Elektry!

Jako skalní fanoušek divadla, který tam chodí s obrovským nadšením, prožila jsem tam 2 sezóny, kdy jsem téměř nevynechala týden, abych neseděla v hledišti, znám snad všechny inscenace zpaměti, znám všechny členy souboru..., jen s hrůzou sleduji, co se děje. Jako by to, co se v divadle v poslední době "předvádělo", byla jen vstupenka k zániku (představení pro maximálně 4 reprízy, naslibované reprízy v této sezóně, které se nějak míjí účinkem, protože jsou 2 vedle sebe a pan až v druhé polovině, pokud vůbec, Figarova svatba, Lékárník, Turandot... nemluvím o původně plánované Rusalce v plavkách). Nic nevyčítám zpěvákům, orchestru a těmto lidem, oni nemohou ovlivnit, co se bude v divadle, jak a jak často hrát...

Modlím se, aby tato sezóna nebyla tou poslední. Vím, že bych už asi těžko někdy slyšela paní Boross, pana Bergera (kdybych nehlídala představení v Praze) a jiné, náš fantastický sbor, náš orchestr, pány dirigenty bych si asi musela hodně pohlídat, abych je někdy zažila. Toto je sprostá podpásovka.

Zde, zhruba v 11:30, je krátké video ze včerejšího zasedání magistrátu města Brna: http://www.ceskatelevize.cz/porady/10122427178-udalosti-v-regionech-brno/311281381991011-udalosti-v-regionech/ a zde je další: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/139137-brnensti-umelci-prisli-zatopit-zastupitelum/

Žádné komentáře: