středa 7. září 2011

Nová zpráva z Metropolitní opery


Nové zranění nutí Jamese Levinea ke zrušení podzimních představení

Fabio Luisi je jmenován hlavním dirigentem Met; bude řídit nové nastudování
Mozartova Dona Giovanniho a počáteční představení Wagnerova Siegfrieda

New York, 6. září 2011. Poté, co James Levine minulý týden upadl, přičemž si poranil jeden z obratlů, prodělal ve čtvrtek v New Yorku naléhavý chirurgický zákrok, což ho nutí k odřeknutí jeho letošních podzimních představení v Metropolitní opeře. Levine v současné době plánoval zahájení orchestrálních zkoušek pro novou sezónu. Podle svých lékařů se úspěšně zotavoval z jiného předchozího chirurgického zákroku, když došlo k uvedené nehodě, v době, kdy trávil dovolenou ve Vermontu.
Zatímco Levine bude pokračovat ve své funkci hudebního ředitele, hlavním dirigentem Met byl s okamžitou platností jmenován Fabio Luisi. V dubnu 2010 byl Luisi jmenován hlavním hostujícím dirigentem Met. Nahradí Levinea ve většině podzimních představení, bude dirigovat nová nastudování Dona Giovanniho (premiéra 13. října) a Siegfrieda (premiéra 27. října), stejně jako koncert Orchestru MET v Carnegie Hall 16. října.
„Ačkoli Jimovy současné komplikace jsou pro nás všechny obrovským zklamáním, připojuje se k mému rozhodnutí a vítá rozšíření Fabiovy funkce“, říká Peter Gelb, generální ředitel Met. „Jsem velmi rád, že byl Fabio schopen přeuspořádat svůj podzimní harmonogram a vážím si pochopení těch společností, u nichž měl podle plánu dirigovat.“  
Aby mohl nahradit Levinea, musel Luisi zrušit představení v římské a janovské opeře, a s vídeňským Symfonickým orchestrem a sanfranciským Symfonickým orchestrem.
„Je mi ctí, že jsem byl požádán o převzetí těchto dalších závazků, ale mé myšlenky jsou taktéž s Maestrem Levinem“, řekl Luisi.   
Luisi bude řídit prvních pět představení Dona Giovanniho (13., 17., 22. a 25. října a odpolední představení 29. října) a Siegfrieda (27. října a odpolední představení 5. listopadu). Louis Langrée bude řídit zbývající čtyři představení Dona Giovanniho (31. října, 3., 7. a 11. listopadu). Derrick Inouye bude řídit Siegfrieda 1. listopadu.
Levine doufá, že se včas zotaví, aby se mohl vrátit v lednu do Met k novému nastudování Wagnerova Soumraku bohů (premiéra 27. ledna 2012), stejně jako ke kompletnímu provedení Prstenu Nibelungova v dubnu a květnu. 
Luisi debutoval v Met v r. 2005 s Verdiho Donem Carlosem a v Met taktéž dirigoval nové nastudování opery Richarda Strausse Egyptská Helena (v r. 2007), jakož i obnovená nastudování Simona Boccanegry, Turandot, Elektry, Figarovy svatby, Perníkové chaloupky, Ariadny na Naxu a Rigoletta. Nadto předtím zastoupil Levinea při řízení představení Toscy (v dubnu 2010), Lulu (v květnu 2010), Zlata Rýna (v březnu a dubnu 2011) a v červnu 2011 na turné v Japonsku (Don Carlos a Bohéma) a na koncertu Orchestru MET. Řídil taktéž Orchestr MET na koncertu se sólovým vystoupením Natalie Dessay v Carnegie Hall v květnu tohoto roku, opět zde nahradil Levinea. V této sezóně Luisi řídí taktéž nové nastudování Massenetovy Manon (26. března – 23. dubna 2012) s Annou Netrebko a obnovené nastudování Traviaty (6. dubna – 2. května 2012) s Dessay v titulní roli poprvé v Met.
Luisi, narozený v Janově, je v současné době šéf-dirigent vídeňského Symfonického orchestru   a umělecký ředitel Tichomořského hudebního festivalu (Pacific Music Festival) v japonském Sapporu. V l. 2007-2010 působil jako generální hudební ředitel drážďanské Státní opery a drážďanského Státního orchestru (Dresden Staatskapelle), v l. 1999-2007 jako umělecký ředitel Symfonického orchestru MDR (Mitteldeutscher Rundfunk) v Lipsku, v l. 1997-2002 jako hudební ředitel Orchestre de la Suisse Romande a v l. 1995-2000 jako šéf-dirigent vídeňského Orchestru  Tonkünstler. Vystupoval s mnoha nejproslulejšími orchestry a operními společnostmi světa, včetně     Newyorských filharmoniků, Orchestre de Paris, Symfonického orchestru Bavorského rozhlasu, Vídeňských filharmoniků, chicagského, bostonského a philadelpského Symfonického orchestru, tokijského Symfonického orchestru NHK, Mnichovských filharmoniků, Orchestru Santa Cecilia, amsterodamského Royal Concertgebouw, vídeňské Státní opery, bavorské Státní opery, Královské opery Covent Garden, Deutsche Oper a berlínské Státní opery. V r. 2002 debutoval na Salzburském festivalu.
Levine se podrobil předchozím chirurgickým zákrokům týkajících se spinální stenózy (zúžení páteřního kanálu), k posledním z nich došlo 31. května a 20. července letošního roku. V harmonogramu má řízení Soumraku bohů (od 27. ledna do 11. února), Zlata Rýna (4. dubna) a tří kompletních provedení Wagnerova Prstenu Nibelungova mezi 7. dubnem a 12. květnem. V plánu má také řízení koncertů s Orchestrem MET v Carnegie Hall 15. ledna a 20. května. Levine, jenž debutoval v Met 5. června 1971 řízením Toscy, oslavil v minulé sezóně 40 let svého působení v Met.
 

New Injury Forces James Levine To Cancel Fall Performances
 
Fabio Luisi Is Named Met Principal Conductor; Will Lead
New Production of Mozart’s Don Giovanni
and Initial Performances of Wagner’s Siegfried
 
 
New York, NY (September 6, 2011) – After a fall last week that damaged one of his vertebrae, James Levine underwent emergency surgery on Thursday in New York, forcing him to withdraw from his performances at the Metropolitan Opera this fall. Levine was scheduled to begin orchestra rehearsals for the new season today. According to his doctors, he was successfully recuperating from another back surgery when the accident happened while he was on vacation in Vermont.
               While Levine will continue in his position as Music Director, Fabio Luisi has been named the Met’s Principal Conductor, with the new appointment taking effect immediately. In April 2010, Luisi was appointed Principal Guest Conductor of the Met. He will replace Levine for most of the fall performances, conducting the new productions of Don Giovanni (premiering October 13) and Siegfried (premiering October 27), as well as the MET Orchestra concert at Carnegie Hall on October 16.
               “While Jim’s latest setback is hugely disappointing for all of us, he joins me in welcoming Fabio’s larger role,” said Peter Gelb, the Met’s General Manager. “I am very pleased that Fabio was able to rearrange his fall schedule, and I appreciate the understanding of those companies with whom he was scheduled to conduct.”
             In order to replace Levine, Luisi had to cancel performances with the Rome Opera, the Genoa Opera, the Vienna Symphony, and the San Francisco Symphony.
           “I am honored to have been asked to take on these additional responsibilities, but my thoughts are also with Maestro Levine,” said Luisi.     
               Luisi will conduct the first five performances of Don Giovanni on October 13, 17, 22, 25, and 29 matinee, and Siegfried on October 27 and November 5 matinee. Louis Langrée will conduct the remaining four performances of Don Giovanni on October 31, November 3, 7, and 11. Derrick Inouye will conduct Siegfried on November 1.
          Levine hopes to recover in time to return to the Met in January for the new production of Wagner’s Götterdämmerung (premiering January 27, 2012), as well as for the full cycles of Der Ring des Nibelungen in April and May.
Luisi made his Met debut in 2005 with Verdi’s Don Carlo and has also conducted  a new production of Richard Strauss’s Die Ägyptische Helena (2007), as well as revivals of Simon Boccanegra, Turandot, Elektra, Le Nozze di Figaro, Hansel and Gretel, Ariadne auf Naxos, and Rigoletto with the company. In addition, he has previously stepped in for Levine to conduct performances of Tosca (April 2010), Lulu (May 2010), Das Rheingold (March/April 2011), and, in the June 2011 tour of Japan, Don Carlo, La Bohème, and a concert with the MET Orchestra. He also conducted the MET Orchestra in concert with Natalie Dessay as soloist at Carnegie Hall in May of this year, again replacing Levine. This season, Luisi also conducts a new production of Massenet’s Manon (March 26-April 23, 2012) starring Anna Netrebko and a revival of La Traviata (April 6-May 2, 2012) with Dessay in the title role for the first time at the Met.
Luisi, a native of Genoa, is currently Chief Conductor of the Vienna Symphony and Artistic Director of the Pacific Music Festival in Sapporo, Japan. He served as General Music Director of Dresden State Opera and Dresden Staatskapelle Orchestra from 2007 to 2010, Artistic Director of the MDR Symphony Orchestra in Leipzig from 1999 to 2007, Music Director of the Orchestre de la Suisse Romande from 1997 to 2002, and Chief Conductor of the Tonkünstler Orchestra in Vienna from 1995 to 2000. He has appeared with many of the world’s most renowned orchestras and opera companies, including the New York Philharmonic, Orchestre de Paris, Bavarian Radio Orchestra, Vienna Philharmonic, Chicago, Boston, and Philadelphia Symphony Orchestras, NHK Symphony, Munich Philharmonic, Santa Cecilia Orchestra, Royal Concertgebouw in Amsterdam, Vienna State Opera, Bavarian State Opera, Royal Opera Covent Garden, Deutsche Oper, and Berlin State Opera. He made his Salzburg Festival debut in 2002.
Levine has had previous surgeries to address spinal stenosis, the most recent on May 31 and July 20 of this year. He is scheduled to conduct Götterdämmerung from January 27 to February 11, Das Rheingold on April 4, and three complete cycles of Wagner’s Der Ring des Nibelungen between April 7 and May 12. He is also scheduled to conduct concerts with the MET Orchestra at Carnegie Hall on January 15 and May 20. Levine, who made his Met debut on June 5, 1971 conducting Tosca, celebrated his 40 th anniversary with the Met last season.

Žádné komentáře: