pátek 12. srpna 2011

Renomovaný soubor Collegium Marianum zazářil na MHF Český Krumlov


V programu s názvem Boemo furioso soubor posluchače zavedl na dvůr hraběte Morzina a seznámil je s tvorbou skladatelských osobností, které byly spjaty s prostředím hudební kapely hraběte. Na úvod zazněla Faschova Suite a 2 flauti traversieri, 2 violini, viola, fagotto e basso, klasicismus předjímající dílo přímo od kapelníka Morzinovy kapely. Již v této šestivěté skladbě se Collegium Marianum opět představilo na velmi dobré úrovni, zaujalo precizností, vypracovanou technikou i poutavostí výrazu. Rozhovor jednotlivých nástrojů plynul přirozeně a s noblesou, souhra neměla pod jemným vedením Jany Semerádové daleko k dokonalosti. Druhou skladbou večera byl koncert pro flétnu G dur z pera nedávno objeveného skladatele Františka Jiránka, jenž byl velmi ovlivněn Vivaldim, avšak nelze mu upřít ani vlastní osobitost. Zvláště ve střední pomalé větě koncertu vynikla bravurní virtuozita a oduševnělý výraz Jany Semerádové, která se zhostila sólového partu.První polovinu koncertu uzavřel Reichenauerův kvartet pro smyčce a basso continuo. Po přestávce byl program laděn více vivaldiovsky. Úvodní koncert pro dvě flétny, jediný jenž v tomto nástrojovém obsazení Vivaldi napsal, vyzněl vesele a radostně, v odpovídajícím dynamickém i tempovém odstínění a soubor naplnil sál spontánní radostí. V Sinfonii in F od Františka Jiránka na publikum opět dýchl italský espirit a zvlášť energické podání úvodní rychlé věty potvrdilo správnou volbu podtitulu programu. Večer s barokní hudbou vyvrcholil sugestivním Vivaldiho koncertem „La notte“, snovou reminiscencí na soubor koncertů opus č.10 Collegium Marianum v tomto kuse potvrdilo svoji výjimečnou muzikalitu, zaujalo rafinovanou propracovaností do nejmenších detailů a virtuózním provedením všech orchestrálních partů.V osobě Jany Semerádové se snoubí umělecká síla se zjevenou oduševnělostí a půvabem a přes nelehké postavení umělecké vedoucí – flétnistky dokázala opět mistrně vyprovokovat své spoluhráče k vynikajícímu výkonu vysoké interpretační úrovně. Publikum odměnilo Collegium dlouhotrvajícími ovacemi, za které si vysloužilo přídavek v podobě zopakování finále věty Faschovy Suity.

Žádné komentáře: