pátek 22. července 2011

NOVINKY Z BALETU NÁRODNÍHO DIVADLA


KRÁLOVÉ SLUNCE navštíví Prahu

Všichni fanoušci klasického baletu, ale i ti, kteří se zajímají o nové formy tance, budou mít možnost vychutnat si světovou taneční událost – mezinárodní baletní gala KRÁLOVÉ SLUNCE, které bude uvedeno v české premiéře 4. srpna 2011 v pražském Národním divadle.

Tato kulturní událost vznikla zejména díky podpoře společnost TVEL Fuel Company, která je součástí skupiny Rosatom a která tak oslaví patnácté výročí svého založení.

Uměleckým ředitelem baletního projektu KRALOVÉ SLUNCE je známý ruský choreograf Nikita Dmitrijevskij, ţák světoznámého českého choreografa Jiřího Kyliána.

„K hostování v Praze přistupuji s velkou zodpovědností a zvláštní citlivostí. Praha je nejen rodiště Jiřího Kyliána, ale také scéna, kde se zrodila legenda. Je pro mě ctí, že vystupujeme právě na prknech Národního divadla. Jiří Kylián je pro mne člověk, který mi pomohl najít osobní svobodu,” říká Nikita Dmitrievskij.

Jedinečnost představení spočívá v jeho neobyčejném a autentickém obsahu. Pouze jediný letní večer publikum zaţije skvělý kaleidoskop choreografií ztvárněný předními sólisty z nejlepších světových divadel, jako je Velké divadlo v Moskvě, Divadlo Michajlovského a Stanislavského nebo Baletního divadlo Borise Eifmana. Představení navíc doplňují tanečníci ze Státního baletu v Berlíně, Stuttgartského baletu, Compania Nacional de Danza a taneční skupina „La Mov” ze Španělska, Nizozemského tanečního divadla a Pařížské opery.

Námětem a inspirací tohoto jedinečného představení se stal barvitý ţivot krále Ludvíka XIV. - zejména jeho taneční vášeň. Gala večer KRALOVÉ SLUNCE byl úspěšně uveden v Moskvě i Sofii a získal si přízeň a všeobecné uznání, jakoţto jedna z nejdůležitějších společenských událostí roku. Tradicí představení se stalo také uvádění premiérových děl. Ani letošní rok nebude výjimkou. Nikita Dmitrijevskij divákům představí v premiéře balet s názvem Tabula Rasa a další díla.

Hlavním partnerem představení je společnost TVEL Fuel Company, která je součástí skupiny Rosatom: „Již tradičně podporujeme významné společenské a kulturní události v Rusku a v zemích našich obchodních partnerů. Letos této příležitosti využíváme s ještě větším nadšením vzhledem k našemu patnáctému výročí“, poznamenal výkonný ředitel společnosti TVEL Fuel Company Ivan Dybov.

„Tento kulturní počin velmi dobře charakterizuje ducha naší společnosti: klasika a tradice se prolínají s neustálým vývojem – jako nejnovější úspěchy moderního baletu. My jsme společnost působící v sedmnácti zemích světa, a tanečníky tohoto představení jsou nejen absolventi nejlepších ruských baletních škol, ale i další špičkoví tanečníci z celého světa. Jsem si jist, že toto představení upoutá velkou pozornost a stane se jednou z nejzajímavějších kulturních událostí této země,” dodává Ivan Dybov výkonný ředitel společnosti TVEL Fuel Company.Jiří a Otto Bubeníčkovi, Dům světla ve spolupráci s baletem Národního divadla

uvádí

BUBENÍČEK - World Ballet Tour 2011


Jiří a Otto Bubeníčkovi

Ojedinělou příleţitost vidět taneční umění světově uznávaných umělců - bratrů Jiřího a Otty Bubeníčkových - budou mít návštěvníci Národního divadla 2. a 3. září 2011 v rámci jejich světového turné s názvem BUBENÍČEK - World Ballet Tour 2011.

Po dvou letech bude mít české publikum opět příleţitost vidět slavná dvojčata, dokonalá ve své stejnosti a nádherně muţském projevu v rámci galavečera, ve kterém představí nejen svoji tvorbu, ale také několik dalších tanečníků z předních evropských baletních souborů z Hamburku, Dráţďan a Vídně. V programu představí nejen svá dvě autorská díla Le soufle de l'esprit a Toccata, která jsou uváděna na světových jevištích, ale navíc v premiéře zatančí další svůj projekt - baletní zpracování díla Oskara Wilda Obraz Doriana Graye.


Jiří Bubeníček

Tančí:

Jiří Bubeníček (Principal dancer Semperoper Ballett / Choreographer )
Otto Bubeníček (Principal dancer Hamburg Ballett / Composer / Designer)
Iana Salenko (Principal dancer – Staatsballett Berlin)
Alexander Riabko (Principal dancer – Hamburg Ballett)
Arsen Mehrabyan (Principal dancer – Royal Swedish Ballet)
Katja Markowskaja (Principal dancer – Freelance)
Jón Vallejo (First soloist – Semperoper Ballett)
Leslie Heylmann (Soloist – Hamburg Ballett)
Ketevan Papava (Soloist – Wiener Staatsballett)
Iliana Chivarova (Second Soloist – Wiener Staatsballett)
Claudio Cangialosi (Second Soloist – Semperoper Ballett)
Raquél Martínez (Coryphée – Semperoper Ballett)
Michael Tucker (Corps de Ballet – Semperoper Ballett)


Srdečně Vás zveme 2. a 3. září 2011 do Národního divadla na večer plný nezapomenutelných okamžiků ve společnosti světových baletních hvězd!

2. září 2011 se v historické budově Národního divadla uskuteční slavnostní benefice, jejíž výtěžek poputuje na podporu činnosti a provozu Domu světla, centra prevence a boje proti AIDS v ČR.


Alexander Riabko

Poprvé v historii vystoupí v Národním divadle Balet Moravského divadla Olomouc

FRIDA

Taneční obrazy ze života surrealistické malířky Fridy Kahlo

Hudba: Elliot Goldenthal, Astor Piazzolla & Gary Burton, Richard Galliano, Arvo Pärt, Benny Goodman, Keith Jarrett
Libreto, choreografie a režie: Robert Balogh
Scéna: Jan Dušek
Kostýmy: Klára Vágnerová

Baletní soubor Moravského divadla Olomouc uvede v choreografii a reţii Roberta Balogha životní příběh mexické malířky Fridy Kahlo. Za pomoci prostředků moderního tanečního divadla představuje v koncentrované formě její bouřlivý život, milostné vztahy i fatální lásku k manželovi Diegu Riverovi. Celovečerní taneční představení slibuje silné zážitky umocněné strhujícími výkony celého baletního souboru.

Šéf olomouckého baletu Robert Balogh, který je zároveň i autorem libreta, vytvořil
originální představení, v němţ se prolne ţivotní příběh malířky obdařené mimořádnou inteligencí, všestranným uměleckým talentem, ale také postižené velkým neštěstím a
osobním utrpením. V inscenaci jsou použity nahrávky věhlasných skladatelů a hudebníků – Elliota Goldenthala (autora hudby ke stejnojmennému filmu), Astora Piazzolly & Garry Burtona, Richarda Galliana, Arvo Pärta, Benny Goodmana či Keitha Jarretta.

Tvůrcem scény je prof. Jan Dušek, který na černém pozadí umně pracuje s variabilními obdélníkovými průzory, jeţ se různě zvětšují, zmenšují, roztahují, stahují, přičemž je jejich zbarvení od černé výrazně a rafinovaně odlišné. Světelným designem se tu doslova kouzlí. Stylové kostýmy navrhla Klára Vágnerová.

Srdečně Vás zveme do Stavovského divadla 22. září 2011 ve 20.00BALETOMÁNIE


Petr Zuzka

To nejlepší z historie i současnosti baletního umění

Po roce se na repertoár baletu Národního divadla znovu vrací Baletománie. Divácky velmi oblíbený titul bychom mohli také nazvat „Tím nejlepší z…“ - představí na prknech Stavovského divadla plejádu předních sólistů v chorografiích slavných tvůrců, kteří se nesmazatelně vryli do dějin světového baletu.

Průvodci večera Tomáš Kopecký a Tomáš Rychetský, samozřejmě i sólisté a baletní soubor provedou diváky nejen stručnými dějinami tance (od 17. stol.), ale také se pokusí přiblížit svět baletu s některými typickými znaky, které toto umění charakterizuje.

Baletománie trochu poučí, pobaví a potěší ukázkami z repertoáru, který jsou povaţovány za nejkrásnější „stopy“ tance utvářené staletími. Jak naši průvodci v průběhu večera připomenou, J. G. Noverre v jednom svém dopise před lety napsal: „Tance a baletu si dnes všichni dopřávají téměř bezuzdně. Ony povzbuzují a vzbuzují posedlé nadšení, žádné umění nebylo dosud podporováno takovým silným potleskem jako právě tanec. Zájem o balet byl všude a panovníci získávali větší slávu baletními inscenacemi než jinými svými činy. Význam tance byl tak velký, že ho využívala i černá magie k získání svého věhlasu a obchodu. Tanec byl používán jako prostředku k získání si masy lidí...“. (Lettres sur les Arts Imitateurs en Général et sur la Danse en particulier, 1807).

Věříme, že Vás také svět baletu okouzlí nebo uhrane, a pokud již nejste milovníky a obdivovateli baletu, tak se jimi zajisté stanete.

Vítejte ve společnosti „baletomanů“!


Hudba: A. Ch. Adam, P. I. Čajkovskij, R. Drigo, L. Janáček, J. B. Lully, C. Pugni, C. Saint-Saëns, J. D. Zelenka

Choreografie: G. Balanchine, J. Coralli, A. Dolin, M. Fokin, Ch. Hampson, L. Ivanov H. Kazárová podle R. - A. Feuilleta, V. Harapes, J. Kodet, J. Kylián, R. Mazalová, J. Perrot, M. Petipa, E. Walter, P. Zuska

Námět, libreto a reţie: Petr Zuska, Václav Janeček
Tančí: sólisté a soubor baletu Národního divadla

Uvádíme: 18. 9. ve 14.00 a 19.00, 12. a 13. 10. 2011 v 19.00 ve Stavovském divadle


Adéla Pollertová

SVĚCENÍ JARA

Krásou a působivostí baletního triptychu Svěcení jara se lze na scéně Národního divadla potěšit pouze v jediný den – 19. září 2011 ve 14.00 a 19.00. Kompozici všech částí inscenace propojuje svébytný choreografický rukopis Petra Zusky, uměleckého šéfa baletu ND. Završuje ji titulní dílo vytvořené na hudbu Igora Stravinského.

Představení otevírá poetická kreace klasického a neoklasického stylu na hudbu 1. symfonie D-dur Gustava Mahlera. Petr Zuska choreografii připravil speciálně pro Expo 2010 v čínské Šanghaji, kde její ladnost slavila úspěchy.

Balet Národního divadla se tak spolupodílel na druhém nejvyšším ocenění českého pavilonu na této světové výstavě. Soubor ND má tedy toto dílo zažité a užívá si Mahlerových melodických odkazů k lidové písni. Světelná hra (Petr Zuska a Pavel Kremlík) i působivé kostýmy z modrého hedvábí (Roman Šolc) jako by šly spolu s pohybem a prodluţovaly ho, a tak ještě podtrhují ladnost a vznosnost tance.

V centrální části představí přední sólisté Zuskovy hvězdné duety, s nimiž si už dokázali získat publikum na mnoha mezinárodních galapředstaveních. Duet Lyrická, vytvořený na lidové písně východoslovenské, rusínské, ukrajinské, jako by souzněl s opusem na Mahlerovu hudbu. V duetech však osvěţí diváka i humor, tak typický pro Petra Zusku, ať je to v mistrném kuse Déja vu, kde si partneři milostné dvojice vymění role, anebo v Empty Title, nečekaném baletním ztvárnění argentinského tanga.

Vrcholem inscenace je samotné Svěcení jara na Stravinského slavnou hudbu, jež je pro choreografy od dob skandální premiéry Ruského baletu v Paříţi (s Nižinského choreografií) na začátku 20. století neustálou provokující výzvou. Petra Zusku však k práci na titulu pro West Australian Ballet v Perthu, hlavním městě západní Austrálie, požádal tamní šéf Ivan Cavallari. A obrovský úspěch díla u protinožců českého tvůrce inspiroval k zařazení do repertoáru pražského souboru.

Petra Zusku si hudba Stravinského získávala postupně: „Jakmile začnete o tématu přemýšlet a poslouchat různé verze s různými dirigenty, zjistíte, jaké jsou v tom velké rozdíly a jak různě lze takové dílo pojmout. Najednou se mi líbí čím dál víc... Nicméně je to hudba na choreografování velice náročná.“

Vzniklo tak vlastně dramatické taneční divadlo. Obsáhlo atmosféru tajemství na pozadí věčného a nemilosrdného opakování běhu času, obsáhlo divoké pohanské kulty života a smrti, magii jara, kde se hemží život počínající jakoby z ničeho a ze zkázy, kde všechno pučí a bují v nahé zranitelné tělesnosti, kde všechno kolotá až bolestně k zániku, i čas sám. A pak může snad nastat i zázrak znovuzrození... Dílo výsostně aktuální.


1. symfonie D-dur
Choreografie a scéna: Petr Zuska
Hudba: Gustav Mahler

Déja vu
Hudba: Fryderyk Chopin, Nicolo Paganini, Nino Rotta

Lyrická
Hudba: ukrajinské a východoslovenské lidové balady - Vyšivanka Lada

Empty Title
Hudba: Tango, Elvis Costello, Brodsky Kvartet

Svěcení jara
Hudba: Igor Stravinskij

Žádné komentáře: