pátek 15. července 2011

Kam na festivaly?

Ve Znojmě už týden probíhá Hudební festival Znojmo a stále máme před sebou bohatý program! Zítra ve 21 hodin (nádvoří Jihomoravského muzea / jízdárna Louckého kláštera) se uskuteční premiéra festivalové opery Josef Mysliveček: Motezuma
The Czech Ensemble Baroque Orchestra
koncertní mistr - Peter Zajíček
cembalo - Monika Knoblochová
soli - Jakub Burzynski, Jaroslav Březina, Marie Fajtová, Tomáš Kořínek, Marián Krejčík, Michaela Šrůmová
scéna - Jaroslav Milfajt
režie - Michael Tarant
dirigent - Roman Válek
opera pod záštitou Velvyslanectví Mexika v České republice

Na její reprízy se můžete těšit ve dnech 18., 19. a 21. 7.! I další program festivalu stojí za návštěvu, najdete ho zde. Pro připomenutí si můžete přečíst články z loňského ročníku - festivalová opera Král Artuš, závěrečné oratorium Mesiáš.Právě dnes začíná koncertem slavného tenoristy Ramóna Vargase Mezinárodní hudební festival Český Krumlov.

Tři tenoři v Krumlově: Domingo, Vargas, Cura


Mezinárodní hudební festival Český Krumlov slaví dvacáté výročí. Jeho program je ve znamení hudebních hvězd, mezi kterými nebudou chybět ani přední operní pěvci. Na festivalu postupně vystoupí tři slavní tenoři – Ramón Vargas, José Cura a Plácido Domingo. Poslední aktivní pěvec ze slavných Tři tenorů se stal navíc tváří festivalu. Mužské pěvecké hvězdy doplní i velká naděje české opery sopranistka Jana Šrejma Kačírková.

Ramón Vargas se do České republiky vrací po šesti letech. Operním recitálem za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu zahájí v Pivovarské zahradě již dnes večer dvacátý Český Krumlov. „ Patří ke světovým jménům, které můžete číst v operních inscenacích ve slavných operních domech po celém světe. Jeho témbr a umělecké pojetí je natolik krásné, že lepší zahajovací koncert při 20.ročníku si snad ani nemůžeme přát“, domnívá se prezident festivalu Jaromír Boháč.


Ramón Vargas o festivalu:
„ Je to bohatá umělecká tradice hudby České republiky a uznání skvělého, pozitivní energií nabitého publika, jež navštěvuje koncerty, které mě motivovaly k přijetí nabídky MHF Český Krumlov a k návratu do České republiky.

Hudba je pravděpodobně nejpopulárnější formou umění v České republice a MHF Český Krumlov je velmi specifický svým uměleckým přínosem a překrásným prostředím. Na koncertu budu zpívat výběr árií z mého kmenového repertoáru včetně ukázek z děl Verdiho, Donizettiho, Cilel a Pucciniho.“

Vystoupení v Krumlově bude návratem i pro argentinského pěvce José Curu, který si festivalové publikum získal už před rokem. Nyní se představí v koprodukčním projektu hudebného festivalu a Jihočeského divadla, v nastudování Leoncavallových Komediantů, v nichž ztvární roli Komediantů.


Oslavy dvacátého výročí krumlovského festivalu vyvrcholí 20.srpna operním galakoncertem pod širým nebem, na němž vystoupí Plácido Domingo, který se navíc stal tváří festivalu. „Je to určitě ojedinělá možnost vidět a slyšet Plácida Dominga v České republice“, upozorňuje Boháč a dodává: „Když jsem při 10.ročníku bilancoval co se nám povedlo a co bychom někdy chtěli, tak to byl právě Plácido Domingo, kterého jsem si přál jednou přivést do Českého Krumlova na náš festival, a považuji to i za splnění určitého snu, který se letos naplní. To, že přijal roli tváře festivalu, myslím, jen potvrzuje, jakou má dnes náš festival pozici v rámci kulturní Evropy. Nezastírám, že jednání byla složitá, protože od prvního oslovení až po podpis smlouvy to trvalo bezmála 3 roky“

V žánrově pestré programu se kromě vážné hudby objeví i výběr z jazzu, folkloru nebo třeba z populárních muzikálů. Hned druhý festivalový den, 16.července ozdobí festival legendární violoncellista Mischa Maisky . Partnerkami mu budou v Beethovenově Trojkoncertu C Dur a Brahmsově Dvojkoncertu A dur jeho dcera, klavíristka Lily Maiskyová a korejská houslistka Sanghee Cheong. Doprovodí je rozhlasoví symfonikové pod taktovkou Daniela Ralskina.

Na festival se vrátí i kytarista Pavel Steidl , německá houslistka s českými kořeny Tanja Becker – Bendová , soubor Collegium Marianum i houslista Ivan Ženatý. Pivovarskou zahradu rozezní i oblíbené muzikálové melodie, tentokrát Nesmrtelné Broadway, i rytmy flamenka.

Od 1. 8. bude v Praze probíhat festival barokní hudby:

CARNEVALE PRAHA a INSTITUT BAROKNÍ KULTURY

představuji

OPERA BAROCCA


Cyklus hudebně - tanečních obrazů ze slavných barokních oper a baletů XVII. a XVIII. století

Místo konání: Clam-Gallasův palác, Husova 20, Praha 1 - Staré Město

Srpen 2011

pondělí 1. 8.
čtvrtek 4. 8.
pátek 5. 8.
sobota 6. 8.
neděle 7. 8.
pondělí 8. 8.
úterý 9. 8.
středa 10. 8.
čtvrtek 18. 8.
pátek 19. 8.
sobota 20. 8.
neděle 21. 8.
pondělí 22. 8.

Začátky koncertů ve 20.00

Palác Clam-Gallas

Johann Wenzel hrabě von Gallas, vrcholný císařský diplomat, habsburský vyslanec v Londýně, vyslanec u papežské kúrie, nejvyšší maršálek Koruny České, člen Tajné rady, rytíř Řádu Zlatého rouna, španělský Grand a habsburský místokrál v Neapolském království, povolal roku 1713 z Vídně elitního císařského dvorního architekta Johanna Bernharda Fischera von Erlach, aby navrhl v Praze nový rodinný palác na pražské královské cestě. S ohledem na důležitost stavby najali Gallasové na stavební práce a uměleckou výzdobu paláce tehdejší špičkové středoevropské umělce. Např. sochařská výzdoba je dílem slavného Mathiase Bernarda Brauna, malířskou výzdobu schodiště a sálů piana nobile s tématikou alegorických výjevů z antické mytologie provedl vynikající italský malíř Carlo Innocenzo Carlone. Od samého začátku byl palác koncipován jako prestižní centrum moci a autority. Rodina Gallasů byla velkorysým mecenášem výtvarného umění, hudby a divadla. Palác byl vždy jedním z nejdůležitějších center společenského života v Praze. (např. v roce 1787 zde vystoupili W. A. Mozart či roku 1796 L. van Beethoven ). Dnes je palácový komplex využíván pro potřeby Archivu hlavního města Prahy. Každý rok během karnevalové saisony tento palác pravidelně hostí CARNEVALE PRAHA www.carnevale.cz. V letní Saisoně probíhá na nádvoří paláce festival barokní kultuy. Informace/objednávky: ticket@carnevale.cz, infoline: +420 739 477 063


ANOTACE:

CZ
OPERA BAROCCA
Soirée baroque

BAROKNÍ HUDBA, TANEC A ZPĚV - Barokní Opera - Ballet
cyklus hudebně - tanečních obrazů
ze slavných barokních oper a baletů XVII. a XVIII. století
okouzlující večer v Praze, maškarní Randez-Vous při svíčkách…
úžasný koncert na nádvoří velkolepého Clam-Gallasova paláce
od 1. do 22. srpna 2011 za každého počasí

To nejlepší z léta v Praze! Mimořádná barokní noc, jedinečná a neobvyklá.

Program letošního cyklu tradičních letních barokních soirée připomene návštěvníkům významnou tradici evropských carnevalů doby vrcholného baroka.

Organizátoři Carnevale Praha ve spolupráci s Institutem barokní kultury připravily pro letní saisonu 2011 v novém nastudování cyklus hudebně-tanečních obrazů ze slavných barokních oper a baletů XVII. a XVIII. století.

Ve vznešeném prostředí Clam-Gallasova paláce, na nádvoří jedné z nejkrásnějších pražských barokních staveb, vystoupí špičkoví čeští umělci specializující se na autentickou interpretaci barokní hudby. Hudebníci, zpěváci a tanečníci v dobových kostýmech a maskách představí hudbu, arie a rekonstrukce tanců a baletů ze slavných oper XVII. a XVIII. století.

Ve programu zazní hudba J. B. Lullyho, M. Maraise, A. Campry, G. Fingera, T. Albinoniho, A. Vivaldiho , G. F. Händela, J. Myslivečka a W. A. Mozarta v podání Carnevale Baroque Orchestra (Hipocondria Ensamble); Dobové tance zatančí v alt. soubory Danseurs Nobles a Hartig Ensemble – tance a balety tří staletí.

Cyklus "Opera barocca" je ojedinělý svou syntézou hudby, tance a divadla. Charakteristikou všech produkcí je komplexnost postihujici ducha doby a důraz kladený na scénické ztvárnění, autentičnost dobových kostýmů, původní choreografii, barokní gestiku a líčení. Předností akce je též snaha organizátorů inscenovat představení v autentických leč pozapomenutých či běžně ne zcela přístupných pražských historických místech.

Opera barocca je pomyslnou branou do teatrálního světa pražského Carnevalu doby vrcholného baroka.

Projekt podporují hlavní město Praha a renomované české instituce. Důležitými partnery jsou např. Archiv hl. města Prahy či Galerie hl. města Prahy.

Začátek představeni ve 20.00 hodin
Hodina nádherného koncertu vám umožní představit si krásu a eleganci 18. století.
Apéritif se podává o přestávce a po představení.
Doba trvání: 1 hodina koncert + 15 minut přestávka (Od 20:00 do 21:15)
Místo konání: Clam-Gallasův palác, Husova 20, Praha 1 - Staré Město
Ceny vstupného: Základní vstupné 550,- Kč
EN
OPERA BAROCCA
Soirée baroque

BAROCQUE MUSIC AND DANCE - Baroque Opera - Ballet - Arias
Cycle of musical - dance performances
from famous ballets and operas XVII. and XVII. century
The enchanting evening in Prague, masquerade Randez-Vous with lighted candles
The amazing concert in the courtyard of the magnificent palace of Clam-Gallas
From 1st to 22nd August 2011 in all weather conditions
Best of summer in Prag! Outstanding baroque night, unique and unusual.

Organizers of Prague Carnevale in cooperation with the Institute for Baroque culture presents in a new production for Summer Season 2011 series of musical- dance images from famous ballets and operas XVII. and XVII. century.

In a sublime environment of palace Clam-Gallas, in the courtyard one of the most beautiful Prague Baroque buildings, the top Czech artists specialized on authentic performance of baroque music will appear. Musicians, singers and dancers in period costumes and masques will present music, arias and reconstruction of dance and ballet of the famous operas XVII. and XVIII. century.

In an exceptional stage performance you will hear music by J. B. Lully, M. Marais, A. Campra, G. Finger, T. Albinoni, A. Vivaldi , G. F. Händel, J. Mysliveček and W. A. Mozart performed by Baroque Orchestra Carnevale (Hipocondria Ensamble) and reconstructions of historical dances The Danseurs Nobles or The Hartig Ensemble - dances and ballets with three centuries, will dance.

Performance starts at 8 PM
A wonderful hour concert will allow you to imagine the beauty and elegance of 18th century.
Aperitif is served during the break and after the show.
Duration: 1 hour concert + 15 minutes break (From 8.00 p.m. until 9:15 p.m.)
Venue: Palace Clam-Gallas, Husova 20, Prag 1 - Old Town
Ticket price: Basic admission 550,- KčA na závěr ještě jedna pozvánka:

MORAVSKÁ FILHARMONIE OLOMOUC

772 00 OLOMOUC, Horní náměstí 23
tel: 58 5206520 • fax: 58 52201 24 • e-mail: mfo@mfo.cz, www.mfo.cz

srpen 2011

neděle
7. 8. Promenádní koncert
Smetanovy sady
15.00 A. Dvořák, B. Smetana, G. Rossini, F. Lehár, J. Strauss

dirigent Petr Šumník
vstup volný

2 komentáře:

Anonymní řekl(a)...

na jeden olomoucký promenádní koncert jsem se už nechala nachytat, zrušili to jenom kusem papíru na místě:-(, místo aby to dali aspoň na FB. a pod altánem by na pěvce nepršelo, navíc za chvíli poté, co měl koncert začít, už se počasí upravilo. moc pěkný zážitek běžet do parku a těšit se ,že si to poslechnem za deště pod deštníkem ve stoje,atd.. ale úplně zbytečně.

Anonymní řekl(a)...

Na Nabucco nejdete?