úterý 14. června 2011

Kulturní událost léta 2011


Prestižní Mezinárodní hudební festival v Českém Krumlově se neúprosně blíží a my Vám již nyní přinášíme rozhovor s dirigentem a skladatelem MARIEM DE ROSEM, který se ujme hudebního nastudování opery Ruggiera Leoncavalla Komedianti.


Čím si vysvětlujete obrovský jevištní účinek tzv. veristických oper, k nimž v prvé řadě patří právě Komedianti?

Příběh založený na silných lidských emocích, ne nepravděpodobných (jak se tomu běžně děje v mnoha operách), umožňuje diváků identifikovat se přímo s dílem. V tomto smyslu Leoncavallova hudba funguje jako intenzivní citová opora, která podněcuje a zachycuje emoce publika.


Jak vzpomínáte na svou první inscenaci této opery a co znamenala ve Vaší bohaté kariéře operního dirigenta?

Bylo to v jižní Itálii – velmi blízko místa, kde k událostem skutečně došlo – na open-air festivalu a kostýmy byly vytvořeny z oblečení tří nebo čtyř generací místních lidí. Bylo velice vzrušující pomyšlení, že tyto oděvy patřily kdysi lidem, kteří pravděpodobně zažili událost, o nichž opera pojednává.


Co pro Vás bylo rozhodující, že jste přijal nabídku nastudovat a řídit tuto operu znovu a navíc v pro Vás neznámém prostředí?

Minulý rok jsem dirigoval na festivalu v Českém Krumlově a cítil jsem se zde velice příjemně. Navíc, při této příležitosti jsem mohl poznat prostor, v němž budeme dělat Komedianty. Tato výzva mi připadala vzrušující. Myslím si, že spojitost s přírodou enormně pomůže k úspěchu celého představení. Když jsem se seznámil se souborem, který bude zahrnovat i Josého Curu, měl jsem pocit, že bude stát za to věnovat se této mimořádné produkci.


Kdy jste se poprvé pracovně setkali s hvězdným tenoristou José Curou a co jste od té doby spolu prožili?

To bylo v roce 2005. A v tomto momentu začalo nejplodnější období celé mé kariéry. Měl jsem a stále mám to potěšení nejen pracovat s jedním z největších tenoristů v historii opery, ale také s výjimečným hudebníkem, s nímž je každé další setkání novým zdrojem neocenitelných uměleckých objevů.


Kteří skladatelé podle Vás nejvíce ovlivnili vývoj opery jakožto specifického divadelního žánru?

To je složitá otázka, protože jih bylo mnoho. Ale pro mě osobně to byl vždy Giuseppe Verdi, skladatel, který nejvíce přispěl k „melodramatu“, rozuměl spojení hudby, textu, divadelní akci a to skrze zpěv.


Poslední otázka na Vás jakožto hudebního skladatele – jakým směrem se bude ubírat vývoj opery v dalších dekádách 21.století?

To je otázka, na níž neumím odpovědět. Je totiž rozdíl mezi tím co se skládá a co lidé chtějí poslouchat.

Žádné komentáře: