pondělí 9. května 2011

Jiří Urban: Únos ze serailu


Kateřina Kněžíková (Blonde)

Svěžím humorem a vybroušenými výkony vyzařuje nové hudební nastudování Mozartovy opery Únos ze serailu jako klasická komická opera v podání operní scény Národního divadla v Praze. Divácký ohlas premiéry byl velmi srdečný a vděčný. Přesvědčil, že kvalitní dílo je přitažlivé dnešku i s částečnou „modernizací“. Zvláště je nutno ocenit vynikající pěvecký výkon Aleše Brisceina (Belmonte). Únos ze serailu je v Praze nyní uveden nejméně po deváté. Na dřívějších inscenacích se nejednou podílel i choreograf, o balet jsme tentokrát přišli, ale vlastně ani příliš nechyběl. Režisér Joël Lauwers vytvořil živé představení a vybavil herecké akce mnoha vtipnými nápady, přičemž ponechal prostor i pro vlastní tvořivost protagonistů.


Simona Houda – Šaturová (Konstanze) a Aleš Briscein (Belmonte)

Pro návrh scény Lauwers spolupracuje s Etiennem Plussem, který umí koncipovat scénu jednoduše, výstižně, s osobitými nápady a přitom výtvarně pěkně. Tak je tomu i s kostýmy. Hudební nastudování Tomáše Netopila se vyznačuje přesností, čilým ruchem a vzácně jemným propracováním dynamiky v orchestru.


Juwana Jenkins a Simona Houda – Šaturová (Konstanze)

Role Konstance byla svěřena vynikající zpěvačce s jiskrným hlasem, jistým i v efektních koloraturách, Simoně H. Šaturové, která je ozdobou operní Prahy. Zástupce nejmladší pěvecké generace Kateřina Kněžíková se neméně přesvědčivě představila v postavě Blondy, když přijatelné pěvecké podání s nevšední invencí doprovodila čtveračivým herectvím. Pěvecky i herecky se vyznamenal též Jaroslav Březina jako Pedrillo. V basovém partu Osmina se výborně osvědčil Jan Šťáva měkce znějícím hlasem. Je jistě oprávněným přáním a také doporučením vedení opery pražského Národního divadla, aby z obvyklých čtyř až pěti titulů ročně (nebo navíc?) byl vždy nejméně jeden věnován komickému žánru, neboť i „modernizovaná“ hudební komedie může přinášet umělecké hodnoty a představovat podstatný umělecký přínos.

Národní divadlo Praha
Stavovské divadlo 7. května 2011
Hudební nastudování: Tomáš Netopil
Dirigent: Tomáš Netopil
Režie: Joël Lauwers
Scéna: Etienne Pluss
Kostýmy: Etienne Pluss
Sbormistr: Martin Buchta
Dramaturgie: Ondřej Hučín

Selim Markus Boysen
Konstanze Simona Houda – Šaturová
Blonde Kateřina Kněžíková
Belmonte Aleš Briscein
Pedrillo Jaroslav Březina
Osmin Jan Šťáva

Žádné komentáře: