sobota 21. května 2011

Jiří Urban: Nevšední Stabat Mater v Olomouci


Festival Dvořákova Olomouc 2011 zahájila Moravská filharmonie s kantátou Antonína Dvořáka Stabat Mater. Připomeňme si, že na náčrtu tohoto opusu začal Dvořák pracovat v roce 1876, o rok později se k němu vrátil a skladbu vyprávějící o bolesti matky Marie, která je svědkem umírání a smrti svého syna Ježíše, dokončil. Také Dvořákovi a jeho ženě Anně zemřely v období vzniku skladby během dvou let všechny tři děti. Poprvé zaznělo 23. prosince 1880 v Praze. Text Stabat mater bývá připisován františkánskému mnichovi jménem Jacopone da Todi, který žil ve 13. století. Není jisté, zda báseň o 20 strofách skutečně napsal. Její autor každopádně v textu vylíčil bolest Ježíšovy matky, ale také touhu její úděl s ní sdílet.


Díky zásadnímu uměleckému přispění Akademického sboru Žerotín a zásluhou dirigentova pečlivého nastudování bylo olomoucké uvedení mimořádným kulturním zážitkem. Ze sólistů exceloval Jiří Sulženko. Jeho i v slabší síle plně znějící hlasový fond mu dovolil ve všech stupních dynamické škály zpívat měkkým, neforsírovaným tónem. Z tohoto pohledu bylo příkladně zazpívané č.IV (Fac ut ardeat cor meum). Tenorista Ludovít Ludha technicky suverénně interpretoval všechny sólové partie. Pro každou sopranistku připravil Dvořák řadu technických nelehkých sólových míst. Jsou to především tóny ve vyšší poloze v pianu, ovšem i ve forte, kdy se naopak musí prosadit na tuti. Je zde i řada dlouho držených tónů na hranici, nebo i nad hranicemi pěveckého dechu. Sopranistka Adriana Kohútková tyto nástrahy zvládla obdivuhodně. Rovněž altistka Terézia Kružliaková obstála se ctí.


Dvořákova Stabat mater přes svou světovou popularitu nepatří k technicky nejjednodušším skladbám své doby. Tím více se mohou projevit kvality, nebo nedostatky interpretujícího tělesa. Ty bychom u Akademického sboru Žerotín hledali jen stěží. Rád bych proto pochválil naprostou jednotu nejen celku, ale i jednotlivých skupin. Tím nemyslím pouze přesnou rytmickou synchronizaci všech jeho členů, ale i souhru s orchestrem a sólisty, a především barevnou jednolitost hlasů od nejvyšších sopránů až po hluboké basy.

Mezinárodní hudební festival Dvořákova Olomouc
10. ročník – 2011
9. 5. 2011 – 19.00 hod. – Chrám sv. Mořice

Antonín Dvořák STABAT MATER
Adriana Kohútková (Slovensko) soprán
Terézia Kružliaková (Slovensko) alt
Ludovít Ludha (Slovensko) tenor
Jiří Sulženko bas

Akademický sbor Žerotín
Sbormistr Pavel Koňárek
Moravská filharmonie Olomouc
Dirigent Jaroslav Kyzlink

Duchovní kantáta pro sóla, sbor a orchestr.

Žádné komentáře: