pátek 15. dubna 2011

Jiří Urban: Ústecký Trubadúr nezklamal


WeiLong Tao (Manrico)

Nastudování Verdiho opery Trubadúr v Severočeském divadle opery a baletu v Ústí na Labem nezklamalo. Naopak jeho provedení můžeme považovat za triumfální návrat do dramaturgického plánu operní scény. Je z něj zřejmé, že se vyplácejí až obkruživé režijní návraty Karly Štaubertové, která se s tímto dílem vyrovnává již potřetí. Snad proto se představení vyznačuje promyšleností, úsporností rekvizit, čistotou scény, zaujme svou celková distingovaností. V představení se nebrání projevům silných emocí, avšak divákovi se nepodsouvají pomocné berličky. Nechává se mu prostor pro jeho vlastní emoce.


Liana Sass (Leonora)

Ve spolupráci s dirigentem Norbertem Baxou se usiluje o synergion, založený na kráse hudby, brilantních áriích sólistů a vyrovnaném výkonu sboru. Inscenátoři podřídili vše hudební složce a spoléhají na to, že návštěvník opery jde především za ní. Dirigent plasticky využívá všech dynamických stupňů včetně pianissim a dává hudbě patřičnou citovou hloubku i vervu. Sbor, připravený Milanem Kaňákem, zpívá perfektně. Scéna Jána Zavarského je střídmá, místy připomíná arénu, avšak nepůsobí nudně nebo nefunkčně. Její zadní ochoz je se sestaven ze stupňujících se bílých panelů, které se v průběhu děje různě odebírají a zase vracejí, což koresponduje se vzrušivostí děje. Kostýmy, které navrhl Petr Beneš, opět spíše korespondují s vnitřní charakteristikou postav, než s jejich sociálním zařazením, umocňují celkový dojem spolupodílejí se na solidnosti celkového vyznění. Účinným inscenačním ozvláštněním jsou momenty, kdy se na pozadí promítají planoucí ohně, tentokrát umocňujících tragiku příběhu.


Představitelé hlavních i menších rolí se vzepjali k mimořádným pěveckým výkonům, přičemž si každý zachovává osobitost svého hereckého projevu. V dramaticky vypjaté roli Azuceny vyniká Věra Páchová, další ústřední ženská postava Leonora je působivě ztvárněna Lianou Sass, jež předvedla výkon hodný záznamu na CD. Z mužů se vyznamenal WeiLong Tao heroickým podáním Manrica. Nosnými kantilénami v postavě Hraběte Luny velmi zaujal Nikolaj Někrasov, stejně jako nemůže zůstat bez povšimnutí sytý bas s pěknými výškami Josefa Škarky (Ferrando). Dále se příznivě zmocňují svých rolí Barbora Kadlčíková (Inéz) i Jaroslav Kovacs (Ruiz).

Ústečtí pěvci prezentují svůj zpěv v italštině, vyznačují se barvitostí hlasů a vřelostí projevů. Není pochyb, že tyto skutečnosti mohou vyvolat zájem také u zahraničního publika a vzbudit širší odbornou pozornost. Stal jsem se návštěvníkem běžné odpolední reprízy a domnívám se, že převahu tvořili domácí diváci, avšak myslím si, že představení si v ničem nezadalo s premiérou.


Severočeské divadlo opery a baletu Ústí nad Labem
9. 4. 2011

Dirigent: Norbert Baxa
Režie: Karla Štaubertová
Výtvarník scény: Ján Zavarský
Výtvarník kostýmů: Petr Beneš
Sbormistr: Milan Kaňák
Choreografie: Lucie Holánková

Osoby a obsazení:

Hrabě Luna Nikolaj Někrasov
Leonora Liana Sass
Azucena Věra Páchová
Marico WeiLong Tao
Ferrando Josef Škarka
Inéz Barbora Kadlčíková
Ruiz Jaroslav Kovacs
Starý cikán Karel Fieweger
Posel Pavel Machát

Fotografie ze zkoušky: Petr Berounský

Žádné komentáře: