čtvrtek 27. ledna 2011

Ředitel Národního divadla Ondřej Černý jmenuje nového šéfa opery

Ředitel Národního divadla Ondřej Černý 11. února projedná s Radou Národního divadla jmenování Roka Rappla, uměleckým jménem Rocc, šéfem opery Národního divadla od 1. ledna 2012. Současný šéf opery Jiří Heřman zůstane v uměleckém vedení opery i po 1. lednu 2012 až do konce sezony 2011/2012, a to jako zástupce šéfa opery. Bude tím garantováno dokončení sezony podle připraveného dramaturgického plánu.

„Na ukončení mého působení jsme se ředitelem Národního divadla Ondřejem Černým dohodli v souvislosti s očekávaným spojením opery Národního divadla a Státní opery Praha. Nejsem přesvědčen, že reorganizaci lze zrealizovat v krátkém časovém horizontu bez dopadu na uměleckou úroveň,“ říká Jiří Heřman.

„Nabídku ředitele Národního divadla Ondřeje Černého vést operu Národního divadla přijímám s nadšením a s veškerou zodpovědností. Bude mi ctí podílet se na uměleckém vývoji předního evropského operního domu,“ říká Rocc.
Rocc je současným šéfem uměleckého souboru brněnské Janáčkovy opery. Na JAMU vystudoval operní režii, postgraduálně scénografii v Curychu a v Offenbachu nad Mohanem. V sezóně 2007/2008 působil jako dramaturg Opery Slovinského národního divadla v Mariboru a v sezóně 2008/2009 jako zástupce uměleckého šéfa Janáčkovy opery Národního divadla Brno. Uměleckým šéfem Janáčkovy opery Národního divadla Brno je od 1. ledna 2010.
Praha, 27. ledna 2011

Žádné komentáře: