pondělí 31. ledna 2011

Jiří Urban: K PREMIÉŘE EUGENA ONĚGINA V OLOMOUCI


Petr Iljič Čajkovskij zaujímá vedle Musorgského a Rimského – Korsakova nejvýznamnější postavení v celkovém obrazu hudby poloviny 19. století, v jehož díle se jedinečně uskutečnila syntéza domácího ruského živlu s profesionální technickou dokonalostí a s vlivy evropského hudebného novoromantizmu. Čajkovskij se narodil 7. května 1840 ve Votkinsku na Urale, kde v klidném prostředí zámožné rodiny vyrůstal bez důkladnějšího hudebního vzdělání, ačkoliv jeho mimořádná hudebnost byla zřejmá už od dětství. Na přání otce začal studovat práva, kterých v devatenácti letech zanechal a vstoupil do státní služby. Po dvou letech poznal, že jeho jediným posláním je hudba a definitivně opustil úřednické místo. Přihlásil se na petrohradskou konzervatoř, kde se mu dostalo řádného hudebního vzdělání a kde byl mimo jiné žákem Antona Rubinštejna, vynikajícího klavíristy a organizátora ruského hudebního života. V roce 1866 přesídlil do Moskvy, kde se stal profesorem konzervatoře a zde působil až do roku 1877, který byl mezníkem jeho života. Opustil pedagogické místo na konzervatoři a poté, finančně podporován svou šlechtickou obdivovatelkou paní von Meck, s níž ho pojilo dopisové přátelství se věnoval výhradně kompozici. Byla to však i doba Čajkovského krátkého nešťastného manželství s bývalou žákyní, jehož rozpad jím hluboce otřásl. Pocity deprese se snažil překonat cestováním a hlavně intenzivní tvůrčí prací na dvou příznačných dílech – 4. symfonii a zejména na opeře Eugen Oněgin.


Čajkovského Eugen Oněgin měl moskevskou premiéru v roce 1879, avšak teprve po vynikajícím pražském uvedení díla v Národním divadle se samotným autorem za dirigentským pultem se opera vítězně rozletěla po světových jevištích. Chystaná inscenace Eugena Oněgina slibuje nevšední zážitek nejen příležitostí znovu se zaposlouchat do úchvatné Čajkosvkého hudby, ale tentokrát i do krásy původních veršů Puškinovy předlohy, neboť opera je studována v ruském originále. V hlavních rolích se kromě olomouckých pěvců představí také hostující sólisté – viz. www.moravskedivadlo.cz . Novou inscenaci Eugena Oněgina uvidíme v hudebním nastudování Pavla Šnajdra j.h. a sbormistryně Lubomíry Hellové, v režii Andrey Hlinkové. Choreografické spolupráce se ujala Dana Krajevskaja j.h.

První premiéra opery Eugen Oněgin je v pátek 4. února 2011 v 19.00 hod. ve Velkém divadle.

Žádné komentáře: