úterý 23. listopadu 2010

„HEJ MISTŘE“ SCÉNICKY A AUTENTICKY


Dva významné České umělecké soubory The Czech Ensemble Baroque a taneční soubor Hradišťan se opět sešly ke spolupráci. Tentokrát na nejhranější České mši všech dob, České mši Vánoční Jakuba Jana Ryby, kterou umělci nastudují pro Národní divadlo Moravskoslezské v Ostravě. Dirigentem představení je Roman Válek, režie a choreografie se ujala Ladislava Košíková. Jako sólisté vystoupí například Michaela Šrůmová, Kamila Mazalová, Tomáš Kořínek nebo Josef Škarka.

Premiéra zazní 28. 11. V ND Moravskoslezském v Ostravě, kde budou následovat reprízy každou adventní neděli. Představení však shlédnou také diváci v Třebíči, Kelči, Trutnově, Brně atd. Většina představení je již téměř vyprodaná.

„Cílem naší inscenace je přiblížit pradávný Vánoční příběh v hudebně tanečních obrazech, které vycházejí ze symbolů a tradic české a moravské lidové kultury. Proslulá Rybova mše není mší jen v liturgickém slova-smyslu. Je jakýmsi lidovým vánočním oratoriem, přirozeně evokující divadelnost. Prvky lidového humoru obsažené v Rybově libretu budou důstojně vyváženy principem scénického oratoria, tedy „duchovní“ opery. Pro diváka bude zajímavým prvkem scénické prolnutí komorního orchestru, sboru, sólistů a tanečníků do jednoho organického celku.“ říká o projektu dirigent Roman Válek.

Spolupráce Košíková-Válek, Hradištan - Ensemble Baroque není ani zdaleka první. Navazuje na úspěšnou realizaci děl: Rákoš Rákoczy (Janáček, pro Janáčkův Máj, Ostrava 2009), Kytice (Martinů, pro Pražské jaro, ND Praha 2010), realizace barokních suit G. F. Händela a J. S. Bacha na Letní škole barokní hudby 2009 a 2010.
Spojení The Czech Ensemble Baroque Orchestra, hrající na autentické nástroje v klasicistním ladění, zpěváků, pohybujících se profesionálně v oboru „stará hudba“ a tanečního souboru Hradištan, zabývajícím se kromě vlastní choreografické a hudební tvorby také pohybovým ztvárněním významných hudebních děl, slibuje zcela nový způsob zpracování. Z hlediska hudebního, ryzí klasicistní interpretaci. Z hlediska scénického, fundovaný pohled na archetypy, dokonalou znalost lidových vánočních zvyků a religiozity období 18- 19. století.

Představení:
28. 11. 15 hod. ND Moravskoslezské Ostrava
5. 12. 15 hod. ND Moravskoslezské Ostrava
10. 12. 18 hod. KD Kelč
11. 12. 18 hod. sál Fórum, Třebíč
12. 12. 18 hod. ND Moravskoslezské Ostrava
18. 12. 20 hod. Dělnický dům, Brno
19. 12. 15 hod. ND Moravskoslezské Ostrava
22. 12. 19 hod. KZ Trutnov

Operadream se účastní brněnského představení a můžete se už nyní vedle recenze těšit na rozhovory s některými z účinkujících!!!

Žádné komentáře: