sobota 24. dubna 2010

Koncert, na který se nezapomíná


Filharmonie Hradec Králové zařadila ve čtvrtek do svého programu koncert, na kterém vystoupil pan Roman Janál. Pokud snad někdo z diváků do té doby to jméno neznal, věřím, že teď už bude dobře vědět, o koho se jedná. Lidé odcházeli z koncertu a bavili se o tom, jaký to byl mimořádný zážitek, že tohle byl nejlepší koncert, nadšeně povídali o celém programu...

Na koncertu zazněly Brahmsovy Čtyři vážné zpěvy, Dvořákovy Biblické písně a po přestávce Mendelssohnova 5. symfonie. V zajímavě sestaveném programu ke koncertu jste mohli najít nejen německý text a český překlad Brahmsových písní, ale i stručná povídání o tom, jak jednotlivá díla vznikala. Brahms i Dvořák složili své písně v době, kdy byli smutní - někdo jim zemřel, onemocněl, cítili se osamělí... Do tónů a do textu vložili prosbu o trochu radosti, pocit bezpečí i takovou víru a naději, že nakonec sami nezůstali, že je "Někdo" podržel...Brahms zahájil celý koncert. Hudba byla zpočátku poněkud těžkopádná, velmi vážná až ponurá, trochu se přiznám, že se mi nelíbila, ale velmi brzy jsem se se zvědavostí zaposlouchala. První zpívané tóny zazněly jakoby opatrně, bez síly, kterou jsem zvyklá od pana Janála slyšet. Ale to byl jen záměr, během chvíle přinesl mohutné fortissimo a pak už zpíval přesně, jak ho znám. Pan dirigent písně nápadně i nenápadně propojil do jednoho celku, takže jsem občas trochu tápala, kterou už posloucháme. Text prvních tří vycházel ze Starého Zákona a poslední odvyprávěl doslova Velepíseň na lásku od sv. Pavla - Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku přitom neměl, nejsem nic než dunící kov a zvučící zvon.... Znám ten text v češtině zpaměti, takže jsem mohla pozorně poslouchat. Pan Janál svým zpěvem přesně dával důraz na důležité části. Celou píseň zpíval tak, že člověk nemohl pochybovat o tom, že je o pravdivosti Pavlových slov přesvědčen a závěrečnou větu - "NEJVĚTŠÍ Z NICH (láska, naděje, víra) JE LÁSKA" zazpíval tak silným hlasem a s takovým přesvědčením, že vám to až vyrazilo dech.


Následovaly Biblické písně. Ty pro mě byly hlavním důvodem (obzvláště 4.), proč jsem se vydala na dlouhou cestu do Hradce Králové. Nikdy jsem je neslyšela v orchestrální a k tomu barytonové verzi, takže to pro mě byla "premiéra". I když je doprovod klavíru dostatečný, orchestrální verze mi přijde mnohem více vypovídající nádheru melodií.

Pan Janál mi už několikrát říkal, že má rád role, ve kterých může "hrát", ne jen zpívat, ve kterých může stále něco objevovat. Biblické písně bych k tomu hned přidala. Jsou plné všech nálad - smutku, vzpomínání, radosti, úcty, obdivu, pokory... Všechny ty texty moc dobře znám, protože je zpívám v nedělních žalmech, znám i příběhy, o kterých vyprávějí... Tolik pokory a úcty jsem však nikdy nedokázala do zpěvu dát, jako jsem slyšela od pana Janála. Když zpíval radostné písně, oči mu zářily nadšením, při Zpívejte Hospodinu píseň novou, měl tak přesvědčivý projev, že by hned člověk začal zpívat, když zpíval o zajetí v Babylónii a vzpomínal na zaslíbenou vlast, v duchu jste se tam přenesli a slyšeli hrát citery... Nejsilnější zážitek z celého večera však přinesla 4. Biblická píseň Hospodin jest můj pastýř, kvůli které jsem vlastně přijela. Je mnoho krásných textů v Bibli, modliteb, vyznání..., ale žádný není tak hluboce upřímný, jako je tento Žalm...


"Hospodin jest můj pastýř, nebudu míti nedostatku...
Na pastvách zelených pase mne, k vodám tichým mne přivodí.

Duši mou občerstvuje, vodí mne po stezkách spravedlnosti pro jméno své.

Byť se mi dostalo jíti přes údolí stínu smrti, nebuduť se báti zlého, neboť Ty se mnou jsi...

A prut Tvůj a hůl Tvá, toť mne potěšuje...
"

Všechny ostatní písně zpíval "normálně", tato byla zcela jiná. Začátek v pianissimu... Z celého projevu jako by vyzařoval pocit bezpečí, jistoty, proto mohl zpívat "potichu", protože věděl moc dobře, že to bude slyšet, protože je klid, nic zlého a špatného se neděje... "Na pastvách..." V těch slovech je obsažena celá krása světa a s podporou hlasu jste v tu chvíli viděli všechna krásná místa, na která rádi vzpomínáte. "Byť se mi dostalo..." Vzpomenete si v mžiku na nějaké trápení, které ovšem čas vyřešil, i když jste tenkrát nedoufali v dobrý konec, nakonec se vše podařilo. Je ve světě spravedlnost, je ve světě láska... "A prut Tvůj..." Je někdo, kdo mi udává cestu, který mi nabídne hůl, kdybych klopýtala, stejnou holí bude odhánět nepřátele...


Hlediště bylo bez pohnutí, všichni pozorně poslouchali tu úžasnou modlitbu. Nejeden člověk byl i dojat k slzám. Nezapomenu ani na precizní výslovnost německého i českého textu! Hluboce se opět skláním před panem Janálem. S každým novým představením a koncertem poznávám stále více jeho obrovské umění a je pořád co objevovat.

To byla teprve první část celého večera. Po přestávce přišla Mendelssohnova 5. symfonie, kterou jsem slyšela poprvé v životě a, možná to bylo i důsledkem předešlého programu, byla jsem z toho velmi nadšená. Jakoby ke mně v hudbě promlouval určitý příběh... Byla jsem tak zabraná do poslechu, že jsem přeslechla pauzy mezi jednotlivými částmi a místo čtyř vět jsem napočítala jen tři. :-) Orchestr měl velmi příjemný zvuk, seděla jsem v první řadě nalevo a díky akustice i tomu, že jeviště nebylo nikterak vysoko, orchestr nepřehlušovaly přede mnou sedící housle a slyšela jsem všechno moc dobře. Pan dirigent během koncertu několikrát "komunikoval" v pauzách mezi jednotlivými částmi s hráči, působil velmi příjemně a bylo vidět, že si s orchestrem moc dobře rozumí, že k sobě patří.


Byl to nádherný koncert, opravdu na něj budu ještě hodně dlouho vzpomínat a vždy, když pojedu přes Hradec Králové, vybaví se mi ten příjemný pocit a mrazení v zádech, které jsem zde prožila!

2 komentáře:

annav řekl(a)...

Domnívám se, že je pan Janál především úžasným interpretem písní. A na to se často zapomíná. Většina lidí ho zná jako operního pěvce, člověka, který zpívá na prknech několika operních domu v ČR.

Před pár týdny jsem měla možnost slyšet pana Janála v Novákově Bouři v pražském Rudolfinu. Byl v životní formě...

Neváhejte a běžte se podívat na koncert či operní představení, ve kterém zpívá. Nebudete litovat!

Dana Šimková řekl(a)...

K tomu jen dodávám, že další koncerty pana Janála jsou:

2. 5. v Besedním domě v Brně
26. 5. v Tišnově
11. 6. vystoupí na festivalu v Litomyšli
21. 6. zpívá v Litomyšli ve Svatební košili (s paní Urbanovou a panem Lehotským)
17., 25. a 26. 7. bude mít koncerty ve Znojmě.

(možná to nejsou úplně všechny, alespoň pro představu :-D - k tomu jen doplňuji blížící se premiéru Rossiniho Popelky v Mahenově divadle v Brně, kde ztvární postavu Dandiniho).