pátek 5. února 2010

Na návštěvě u Janáčků


Je to malý snadno přehlédnutelný domeček v zahradě vedle krásné budovy, kde dnes sídlí Základní umělecká škola ze zaměřením na církevní hudbu a Památník Leoše Janáčka. Kdykoli můžete přijít, příjemná paní vás pozve dovnitř a v klidu s výkladem i bez si můžete všechno prohlédnout. Pokud budete vypadat hodně zaujetí Janáčkem a nadšení tím, že tam jste, může se podařit (100% nezaručuji!), že se dostanete do samotného pokoje, který není běžným návštěvníkům zpřístupněn jinak, než ode dveří, kde je provaz. Můžete se tak téměř dotknout klavíru, u kterého sedával Janáček a komponoval, prohlédnout si všechny obrazy, rukopisy...


Byla jsem zde poprvé před dvěma lety v prosinci a od té doby mám ráda Janáčka. :-D Až budete v Brně, přijďte na návštěvu!


Odkaz na Památník

Odkaz na Augustiniánské opatství na Starém Brně
Rozhodně bych vás chtěla pozvat i "k Elišce" (do baziliky Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně a přilehlého opatství). Zde cituji text ze stránek augustiniánů:

"Byť nepatřil k brněnským augustiniánským řeholníkům, jeho život byl se starobrněnským klášterem a jeho starobrněnskou augustiniánskou thurnovskou fundací velmi úzce spjat.


Jako fundatista vstoupil do starobrněnského kláštera v roce 1865 a díky této augustiniánské nadaci se mu dostalo hudebního i gymnaziálního vzdělání, jakož i vstupu do brněnského kulturního života.


V roce 1872, po odchodu Pavla Křížkovského do Olomouce, což bylo již 7 let po přijetí do fundace, se Janáček stal ředitelem starobrněnského kůru. Současně působil na nedalekém učitelském ústavu (nyní Pedagogická fakulta MU na Poříčí) jako učitel hudby (na jeho tradici navázal sbormistr a významný hudební pedagog prof. František Lýsek, zakladatel a sbormistr Baťových zpěváčků, a zejména pak Brněnského dětského sboru) a založil brněnskou varhanickou školu.

Po umělecké stránce se Janáček v počátcích své tvorby zaměřil na menší sborové i nástrojové hudební formy. V tomto období vzniklo mj. i orchestrální znění Lašských tanců (1889), které spolu s Hanáckými tanci tvoří základ dnes již neprávem opomíjeného baletu Matyáš Rákoczi (1891).


Janáček se dále věnoval lidové hudebnosti a sbíral její tzv. "nápěvky". V době, kdy tvořil své nádherné dílo, operu Její pastorkyňa, přetvořil získané zkušenosti a uvedené nápěvky do uceleného uměleckého, dnes již klasického tvaru. Vyvrcholením jeho díla, které dosud ovlivňuje světovou hudební tvorbu, bylo vytvoření operního díla Liška Bystrouška a hudebního monumentu Glagolská mše. Do tohoto výčtu jsou pochopitelně zahrnuta i operní díla Věc Makropulos, Káťa Kabanová a Z mrtvého domu. S městem Brnem, s nímž byl Janáček životně spjat, ho váže krásná Symfonietta, v níž oslavil rozmach Brna.

V roce 1925 Leoši Janáčkovi, nadanému lašskému chlapci, který vyšel z augustiniánské thurnovské fundace (nadace), byl udělen čestný doktorát brněnské Masarykovy univerzity.


Jeho dílo je skvostem světových operních scén a koncertních pódií a je ctí a chloubou světových koncertních i pěveckých hvězd. Brněnští augustiniáni v roce 1928 vyprovodili Leoše Janáčka na jeho poslední cestě z kaple Božího hrobu starobrněnské baziliky."


Další místa jsou samozřejmě Janáčkovo divadlo po něm pojmenované (obzvlášť doporučuji zdejší Lišku Bystroušku!), Janáčkova akademie múzických umění a jeho hrob na Ústředním hřbitově.

2 komentáře:

Anonymní řekl(a)...

Protože není jiná možnost volím komentář pod tento článek, abych zareagoval na nesmyslné a zcela nepřípadné útoky paní Kučerové alias Marie a AnnyV.
Obě jsitě dobře víte, že jsem spoluzakládali blog OperaDream. Pak jsem byli z neznámých důvodů z tohoto blogu jako autoři bez vysvětlení vyhozeni, ale přesto jsme na web OperaPlus odkaz na Operadream umístili. Met in HD s námii úzce spolupracuje, narozdíl od vašeho blogu.

Takže dámy, méně frustrace a do sebe.
Pokud najdete prostor k seriozní spolupráci, můžeme to zkusit. Prskat irelevantně můžete, ale máslo na hlavě máte vy.

Anonymní řekl(a)...

Absolutně nechápu o co se tady pořád hádáte. Nemáte snad dost místa na to, abyste existovali vedle sebe? Nebylo by lepší si tyhle "interní věci" a obviňování jeden druhého nechat na soukromé dopisování a neobtěžovat s tím lidi, kteří nejsou do vašich problémů zasvěceni?

Čtu Operaplus i Operadream. Každý blog je jiný - na Plusu píší lidé z branže, na Dreamu lidé pro operu nadšení (aspoň tak to vidím já). V tomhle pořád hledáte nějakou "konkurenci"? Vždyť jste každý úplně jiný!!!

Raději se vraťte zpátky k tomu, co nás spojuje, a to je nádherná hudba. Vždyť kde jinde se mohou desítky lidí různých národností, vyznání, politických názorů... potkat nejspíše, aby v tu chvíli mluvili jedním jazykem, jednou vírou a láskou ke stejné věci, než právě v hudbě? Světská sláva polní tráva! :-) Raději se usmějte, než něco napíšete!

Šimon