úterý 15. prosince 2009

Jsou mezi námi ještě pamětníci?

V posledních měsících se výrazně zvýšil můj zájem o operu a divadlo (především o Janáčkovo divadlo v Brně), ovšem teď jsem si uvědomila, že jsem se pořád ještě nezaměřila tím správným směrem. Dosud jsem nijak nevěnovala pozornost tomu, co mi bylo ve střípcích vyprávěno už od dětství...

Pan Václav Toman někdy ve 30. letech 20. století (bohužel přesný rok mi není znám) založil v Brně-Husovicích ochotnické divalo Svatoboj (podílela se na něm i rodina Bredfeldova a Vítkova). Jeho dcera Josefa Tomanová zde působila jako hlavní subreta a zpívala snad všechny možné známé operety, které byly v té době v repertoáru - Strausse, Kalmána, Lehára, Nedbala... Divadlo bohužel nemělo dlouhé trvání a někde na začátku 2. světové války bylo zavřeno. Dnes v Brně existuje sice ochotnické divadlo Svatoboj, ale už nemá vůbec nic společného s původním kromě jména, a v budově původního divadla je dnes hospoda. :-(

Proč o tom píšu? Pan Václav Toman byl můj pradědeček a Josefa Tomanová moje babička. :-D Teď už se ani nemusím divit, kde se ve mně a v bratrovi vzalo hudební nadání a dobrý hudební sluch (on vystudoval konzervatoř obor skladba, je varhaníkem v kostele v Křenovicích a má i vzdělání pro hru na klavír). O tom, kde jsem zdědila hlas, už také nepochybuji, babička byla koloraturní sopranistkou, kterýžto hlas byl specifikován i u mě. :-) Takže věnovat se hudbě, divadlu, opeře a operetě mám skoro jako dědickou povinnost!

Jediné, co mi ke štěstí chybí, jsou informace o divadle Svatoboj. Veškeré programy... se postupem let ztratily během několika stěhování a jediné, co vím, jsou vzpomínky babičky předané ústním podáním po dlouhém časovém odstupu. Zkusím jít do brněnských archívů, i do archívu Národního divadla v Brně, zda tam o divadle a jeho představeních něco nezjistím. Zároveň tak trochu vyzývám obyvatele Brna a okolí (samozřejmě i odjinud), zda neznáte nějaké pamětníky z meziválečné doby, kteří třeba někdy v tom divadle byli, mají nějaké programy, vstupenky... cokoli. Jakékoli informace mi, prosím, napište na aychend@seznam.cz. Ráda bych na těchto stránkách takto uskutečnila projekt pro oživení památky meziválečného divadla Svatoboj. Držte mi palce! :-)

Předem děkuji všem za případnou pomoc a radu.

Žádné komentáře: