středa 20. května 2009

Rozhovor s tenoristou Giuseppem Filianotim pro blog Opera dream - Interview with tenor Giuseppe Filianoti


Dnešní rozhovor budete mít přečtený za pár minut. Pan Giuseppe Filianoti, majitel hlasu, který jednoduše můžu poslouchat bez přestání (pusťte si vpravo v třetím okně Dona Carlose či duet s Natalií Dessay z Lucie z Lammermooru v okně čtvrtém), mně předem upozorňoval na to, že je velmi vytížen, přesto jsem se nedal a otázky zaslal. Nedostatek času se bohužel na rozhovoru projevil, i z takto kratičkého seznámení lze však dobře vycítit, jaký tento velmi známý (nikoliv bohužel v naší zemi) tenorista je, co jsou jeho hodnoty a jaké je jeho životné krédo.
O tomto pěvci jsem se zmiňoval i zde, doporučuji také se podívat.
Jedná se o dalšího z tenoristů, který nikdy nebyl v České republice a kterého náš zájem o něj tak trochu "naťuknul" k tomu, aby do Prahy přijel. Kéž by se tak stalo, vždyť mu pravidelně tleskají divadla jako MET, La Scala či Vídeňská státní opera. Níže je fotka chystané novinky na DVD, kdy je tento tenorista partnerem skvělé Anny Cateriny Antonacci v Cherubiniho Medee z Turína. Toto DVD rozhodně musím mít.

Mnohonásobně více se v rozhovoru rozepsala americká mezzosopranistka Joyce DiDonato, s kterou přinesu rozhovor v pondělí 25.května. Máte se věru nač těšit, je kupodivu další z řady umělců, který se ještě v ČR neukázal a ani s naší zemí nepřišel vůbec do kontaktu... Avšak přišel Opera dream a vše je najednou jinak. Je zajímavé, jak se umělci různě staví k některým záměrně stejně položeným otázkám.

Dovolte mi na tomto místě mimo téma dnešního rozhovoru informovat o tom, že se díky AB, kterému velmi děkuji, plní sekce "Rady a doporučení k...), kterou najdete v levém sloupci našich stránek. Čerstvě si můžete můžete mj. přečíst užitečné rady ke Covent Garden a La Scale. Podělte se i vy o své zkušenosti! Děkujeme.

Nyní už ale k rozhovoru, který angličtině znalým čtenářům doporučují přečíst níže v originále.


Vážený pane Filianoti, děkuji za možnost poskytnutí rozhovoru pro milovníky opery v České republice. Koncem ledna jsem vás měl možnost slyšet zpívat v přímém rozhlasovém přenosu z MET Vévodu z Rigoletta, byl to pro mě krásný zážitek, díky kterému jsem se pro rozhovor s vámi rozhodl. Vaše barva hlasu mi k této roli dokonale sedí. Kterého tenoristu z historie můžete k této roli jmenovat jako svůj vzor?

Dle mého názoru zpívali nejlépe vévodu tenoristé Alfredo Kraus a Luciano Pavarotti.

Která ze sopranistek, s kterými jste v této opeře na jevišti zpíval, je je vaší nejoblíbenější Gildou a proč?

Zpíval jsem tuto roli s mnoha dobrámi sopraniskami a každá z nich pro mě byla fantastická. Z tohoto důvodu je pro mne obtížné jednu zvolit.

Otázka spíše pro odlehčení. Kolik sopranistek jste měl možnost jako Vévoda v Rigolettovi za svou kariéru svádět a která nejvíce odolávala?

Moc rád ztvárňuji tuto roli na jevišti, v mém reálném životě jsem velmi věrný manžel a otec zbožňovaného syna.


V únoru tohoto roku jste v MET zpíval Ruggera v Pucciniho Vlaštovce. Je tato opera právem či neprávem uváděna méně často? Z jakého důvodu?

Tato opera má zcela jistě krásné momenty, ale její příběh je až příliš prostý a i hudba je někdy docela málo inspirativní. Proto je vždy potřeba velmi dobré obsazení, které je schopno vdechnout pěvecky i herecky této obtížné opeře život.

Vnímáte rozdíl mezi publikem v USA a například v italských divadlech?

Ano, rozdíl je velký. V USA zpívám moc rád. V dnešní době je tak trochu nemožné v Itálii dobře zpívat. Jsou zde problémy ekonomického i manažerského ražení. A pak je tu přísloví : Doma není nikdo prorokem.

Měl jste již někdy možnost navštívit Českou republiku? Máte to případně v plánu? Italského tenoristu s typem takového hlasu Praha dlouho neslyšela a my bychom si vás tu velmi přáli.

Doposud jsem neměl v plánu Prahu navštívit, ale velmi rád bych se podíval do překrásné země, kde se narodili Kafa a Kundera. V budoucnu doufám.

Co se vám vlastně vybaví, když se řekne Praha?

Defenestrace, Pražské jaro, Staré město, Katedrála sv.Víta, Kafka, Kundera, Mozart

Potkal jste se již na jevišti s některým z českých pěvců?

V opeře Idomeneo jsem zpíval po boku Magdaleny Kožené.


Co považujete za nejdůležitejší v životě operního pěvce?

Disciplína.

Co považujete za nejdůležitější v životě operního diváka?

Být schopný snít.

Bez čeho byste se kromě hudby a zpěvu ve vašem životě neobešel?

Bez mé rodiny, bez mých knih.

Čeho naopak máte až příliš a pokud by to šlo, rád byste se toho vzdal?

Odloučení od lidí, které miluji, odloučení od domova.

Existuje ve vaší kariéře něco, čemu jste se věnoval a už byste se k tomu raději nevrátil, protože to jednoduše nesplnilo vaše očekávání?

Nic takového. Vše dobré i špatné v mé kariéře je součástí mého života. Vše je zkušenost.


Po čem už naopak dlouho toužíte, ale ještě se vám nepodařilo si svůj sen splnit? Mám na mysli roli, spolupráci s některým dirigentem, režisérem, vystoupení v nějaké zemi, atd.

Role jako jsou Peter Grimes či Monteverdiho Orfeo. Již jsem zpíval ve všech nejdůležitejších divadlech a s nejlepšími dirigenty a režiséry. Nyní bych si přál přijet do Prahy.

Prosím, řekněte nám něco, co jste ještě nikdy v žádném interview neřekl.

Prosím, milujte hudbu, pěvce, umění. Buďte svobodní a buďte pokorní.

Děkuji za rozhovor a přeji vám vše nejlepší v soukromém i uměleckém životě.

Mnohokrát děkuji


Interview :

Dear Mr. Filianoti,
Thank you very much for accepting the invitation to take part in the first interview for opera lovers in Czech republic. At the end of January I had privilege of listening to you sing the role of the duke in Rigoletto during a live radio transmission from the MET Opera. After this great experience, I decided to contact you about an interview. I think that your tone quality suits that role perfectly. Which tenors from the past would you consider as the examples you follow?

In my opinion the best tenors singing Duke were Kraus and Pavarotti.

Which soprano that you have sung with in this opera is your favourite Gilda and why?

I sung this role with very good sopranos and all of them were fantastic for me. For this reason it is difficult for me to choose only one.

This is just an innocent question: How many sopranos did you seduce in your career as the duke in Rigoletto and which one resisted the most?

I like so much to play the role of the Duke on the stage because in my real life I am a very faithful husband with an adorable son.

You were singing Ruggero in Puccini’s Swallow in MET Opera in February. Is there a reason why this opera is performed less often than the others?

I think it is an opera with beautiful pages, but the story is too simple and sometimes the music is not very inspired. So you need a very good cast that vocally and staging are able to give a new life to this difficult opera.

Do you see any difference between the audience in the USA and those in Italian theatres?

A lot. I love to sing in USA. Today is a little bit impossible to sing well in Italy, for economic and management problems and for proverb: NEMO PROFETA IN PATRIA.

Did you ever have a chance to visit the Czech Republic? Do you plan it anytime soon? We have not heard an Italian tenor with your voice type for a long time. We would love to welcome you here in Prague.

I have not yet any plan to visit Prague and I’d like so much to come in this beautiful country where were born Kafka and Kundera. I hope in the future.

What do you imagine when you think about the city of Prague?

The story: Defenestrations, Prague Spring. The art: the Old City, San Vito. Literature: Kafka, Kundera. Music: Mozart.

Have you already met some Czech singers on the stage?

Idomeneo with Magdalena Kožená.

What do you consider the most important thing in the life of an opera singer?

Discipline.

What do you consider the most important thing in the life of opera theatre-goers?

To be able to dream.

What, besides music and singing, could you not do without in your life?

My family, my books.

What, on the other hand, would you like to relinquish if you could. What do you have too much of?

Distance from people you love, from your home.

Is there anything in your career you have been involved in that you would rather never repeat because it did not meet your expectations?

Nothing. Everything of good and bad is part of my life. All is experience.

Is there anything you have been longing for that you have not been able to accomplish? I mean, do you have a dream role, or is there a conductor or director you would love to work with? Do you have a specific country you would like to perform in, etc.?

A role like Peter Grimes, Orfeo by Monteverdi. I already sung in all important theatres and with the best conductors and directors. Now I wish to come in Prauge.

Please, could you tell us something you have not told in any interview yet?

Please, love music, love singers, love art. Be free, be humble, be simple.

Thank you for the interview and I wish you good luck in your private and also professional life.

Many thanks.

3 komentáře:

Anonymní řekl(a)...

Mooooooc zajímavý rozhovor. Děkujeme Miloši. Nejvíc mě na něm zaujalo, co všechno pan Filianoti ví o historických událostech Prahy.

Jinak Arrigo Boito je můj oblíbený skladatel a kdo neviděl DVD s Mefistofelem, měl by se na něj juknout. Super inscenace, krásné výkony. Krásná opera.

Marci řekl(a)...

Pěkné. Hm, a ta defenestrace, dobrý...

Vlasta řekl(a)...

Velký dík za rozhovor.
Ač byl pan Filianoti trošku stručnější, prozradil toho o sobě až dost.Zajímavé.Hlas má krásný, probarvený jižním sluníčkem.Doufejme, že ho uslyšíme naživo někdy i u nás.